KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Wielbi w nim autor zasługi Haczyńskiego dla odbudowy zrujnowanych miast dzielnicy wielkopolskiej. Z zadowoleniem i radością patrzy Gorczyczewski na wznoszące się z dawnych ruin wspaniałe gmachy, na wzmagający się z dniem każdym w poszczególnych miastach handel i przemysł, na wzrastający dobrobyt ludności miejscowej - wszystko to przypisać należy staraniom światłego rządcy, "budziciela narodu", z "dawnego w nierządzie uśpienia". \V Gorczyczewskim odkrywamy "poetę życia miejskiego"; do ziemi wielkopolskiej jest szczerze przywiązany, jej los obchodzi go bardzo żywo. Autor przestał sic;' już lubować w przymiotnikach "składanych i dziwnie uformowanych" (wyjątek stanowi: "szkodopłody czas"). Mniejszą rolę odg;:ywają również obrazy mitologiczne; często natomiast spotykamy się z przenośniami i porównaniami np.: "moc groźnych Najad swąście mocą starły: schwycił was wreszcie czas zjadłymi trzony, a hartownymi naciskając kłami, następnych ruin naznaczał cechami" albo: "Im z pod grubszego wytrą się pomroku, Tym jaśniej świecą słoneczne promienie... Stan wasz (miast) tym milszym kształtem będzie błyskał, Im twardszy dolę jego los naciskał".

Dla osiągnięcia większego efektu posługuje się autor pytaniami retorycznymi, wykrzyknikami, personifikacjami: "Cóż to! widzęli? Czy łudne zmamienia, Płonnemi mary zwodzą me źrzenice: Że już z dawnego w nierządzie uśpienia, Budzi ktoś naród w tej tu okolice... Widzęli? że już po znikłym nieładzie \Vszędzie rząd dobry miejsce jego bierze?... Ach ! nie mara to! w jednej z Rządem lidzę I szczęście nasze powiązane widzę".

\Varta i Prosna, "zdziwiona nowemi widokami" w zdumieniu nagłem znaleźć się nie może wątpiąc: by kiedy miasta tak wspaniałe przeglądały się w ciekłym ich krysztale. utwór pisany jest sestyną (w. 11 zgł.). Omówione utwory powstały pod działaniem pObudek zewnętrznych (konieczność uczczenia w imieniu szkół kaliskich wpły

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry