KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

1783-1793,2) W protokołach Kom. Eduk. Nar. oraz w przemówieniu Staszica, wygłoszonym na posiedzeniu Warszawskiego Towarzystwa Przyj. Nauk w styczniu 1824. 3 ) Oto, co na tej podstawie pisze Korbut: "Gorczyczewski urodził się, żył i działał w Wielkopolsce, był kanonikiem katedralnym poznańskim, opatem komendaryjnym sulejowskim, profesorem i dyrektorem szkół poznańskich. PI'zedtem był nauczycielem w szkołach kaliskich... Łukaszewicz świadczy, że jeszcze w r. 1791i był prorektorem szkół kaliskich. Dnia 17 listopada 1805 r. Gorczyczewski został obrany na członka korespondenta Tow. Przyj. Nauk w Warszawie... Zmal'ł w r. 1823".4) Dopiero J. Staszewski w pracy pod tytułem: .,Z dziejów Gimnazjum Poznańskiego (1806-1815) 'J) wyczerpująco oświetlił trzyletni pobyt Gorczyczewskiego w szkołach poznańskich na podstawie źródeł archiwalnych, akt Prefektury Poznańskiej i Izby Edukacyjnej. Twórczość literacka Gorczyczewskiego również nie jest dostatecznie zbadana i opracowana. Kazimierz Jarochowski po raz pierwszy wysunął nazwisko Gorczyczewskiego jako czołowego przedstawiciela literatury wielkopolskiej w latach przed- i porozbiorowych poświęcając "nieostatniemu treścią i formą, a nade wszystko zacną dążnością gleby poznańskiej literatowi - poecie" kilka stron w "Literaturze Poznańskiej", z uznaniem wyrażając siQ o jego talencie literackim i szlachetnej tendencji, bijącej z utworów przekładanych i własnych. Dla zasłużonego historyka jest rzeczą zgoła niepojętą, "dlaczego dzieje literatury epoki Stanisława Augusta, pamiętające o Drużbackiej, Kniaźninie, a choćby nawet o W ęgierskim, zapomniały tak doskonale o współczesnym im Poznańczyku". 6) W tym samym, 1880 r., wspomina o Gorczy

2) Dzieje domowe albo opis przez dni osobliwszych dziejów i przypadków, zdarzonych w szkołach większych kaliskich Wydziału Poznańskiego od roku 1781 dnia 1 paźdz." opublikował B. Wojciechowski w "Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce" t. 8 r. 1895 pt. "Fragmenty z dziejów szkół kaliskich". 3) Kraushar - "Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk" t.6 s.22.

4) Korbut - "Pogromca obskurantów sprzed 100 lat" s. 107.

5) Kronika miasta Poznania 1932/33.

6) Literatura poznańska - s. 25.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry