KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

ROCZNIK XVI

N U M E R 2.

C e c y I i aKr a j e w ska.

ZE STt 'D!O\\' NAD ŻYCIEM J TWÓRCZOŚCL).

X. JANA GORCZYCZEWSKJEGO

,. Stan badań dotycbczasowycb

Dotychczasowy stan badaii nad życiem i pismami księdza Jana Gorczyczewskiego przedstawia siQ bardzo skromnie.

Zachęta wyrażona we wspomnieniu pośmiertnym. aby "który bliższy świadek życia, czynów i zasług śp. Gorczyczpwskiego za chlubną poczytał sobie powinność wystawie wierny ich obraz tej publiczności, którą tyle zajmowało życie jego, ile ją, choć w piQknym starości wieku, zawsze jednak zawczesna śmierć jego zasmuca",!) nie wywołała żadnego oddźwięku w gronie najbliższych przyjaciół i kolegów. Późniejsi wielbiciele Gorczyczewskiego biografię jego pomijali prawie zupełnie (niedostępność materiału rozproszonego po różnyclJ archiwach publicznych i prywatnych) poprzestając na danych zawartych w Kronice szkół kaliskich, obejmującej latal) Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego r. 1823 nr 82. Dla źródła tego w dalszym toku pracy używać będę skrótu GWXP, jak również dla innych, często cytowanych źródeł skrótów naRtępując)'ch: AKG = "Archiwum Kapitulne w Gnieźnie" AKP = "Archiwum Kapitulne w Poznaniu" APP = "Archiwum Państwowe w Poznaniu" AOPW = "Archiwum Oświecenia Publicznego w Warszawie" ATJ = "Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie" NPW = "Nowy Pamiętnik Warszawski"

J09

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry