KHONIKA MIASTA POZNANIAziem zachodu, w nr, 257 z dnia 6. XI. 37. Janusza Deresiewicza: Biskupiński plon. w nr. 259 z dnia 9. XI. 37. Adama Poszwińskiego: Jakby jeszcze świeże mogiły. w nr. 261. z dnia 11. XI 37. Marii Wicherkiewiczowej: Tablice zasłużonym poznańczykom, w nr, 265, z dnia 17. Xl. 37, anonima: Dyskutujemy o architekturze nowego gmachu na Placu Wolności w Poznaniu. w nr. 269. zdnia 21 XI. 37, anonima: Wielkopolska cofnęła się w ostatnich latach gospodarczo; w nr 272 z dnia 25 XI. 37. J. Szczygielskiego : Przybyszewski i jego dzieło; w nr, 276. z dnia 30. XI. 37, A, Klafkowskiego: Polacy a słowianie; Anom'ma: Gdy druh Senator Chrzanowski w piwnicy wizytował harcerską zbiórkę; Stanisława Szulca: Jak Poznań przed 23 laty manifestował swe narodowe uczucia: w nr, 'l71 z dnia 1. XII, 37. Od pędzla do dłuta; w nr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

89 z dnia 16, XII. 37. Malarz wschodu (A, Laszenko). w nr. 295 z dnia 23 XII 37, J, T, Dybow' skiego : Jubileusz z Laureatem; w nr. 297, z dnia 25. XII. 37. St, Wasylewskiego: Działo się to w grudniu; Dr, Zdzislawa Grota: Niemcy o powstaniu Wielkopolskim; Marii Wicherkiewiczowej: Dym z lulki nad starym Poznaniem; Wandy Polankiewiczówny: Za spuszczoną kurtyną w naszych teatrach; w nr. 298 z dnia 28. XII. 37. Adama Poszwińskiego: Dziś i wczoraj Wielkopolski: w nr, 299. z dnia 29. XII. 37, "Dumny jestem" (Mowa ::>t, Wasylewskiego podczas wręczenia nagrody literackiej); w nr, 301 z dnia 31. XII, 37. anonima: Czy Wielkopolska jest nadmiernie obciążona na rzecz bezrobocia?: w nr. 1. dnia 1. l. 38, K. Syllera: Przeszłość i teraźniejszość harcerstwa wielkopolskiego. St, Rostworowskiego: Zetknięcie się dwóch orientacyj; w nr, z dnia 6, l. 38, anonima: Wzór kupca i obywatela, jubileusz T, Otmianowskiego; w nr. 6 z dnia 9 l, 38. anonima: Poznań zaczyna się poważnie przygotowywać na wypadekwojny; w nr. 9, z dnia 13, l. 38 Apoloniusza Basińskiego: Konterfekt b, Nadburmistrza oznania, Dra Willmsa; w nr. 15. z dnia 20.

I. 38, anonima: Największe pociągnięcie urbanistyczne miasta w czasach powojennych: w nr, 17, z dnia 22. l. 38, Dr, J. Eckhardtówny: Artur Grottger malarz Powstania styczniowego w Zbiorach Wielkopolskich: w nr. 19, z dnia 25 l. 38, anonima: Wybory do Rady Miejskiej w Poznaniu, "N o w y 1\ u r i e r" zamieścił m. in, w nrze 253 z 3. Xl. 37, anonima "Jak Niemcy w Wielkopolsce gospodarczo zWalczją Polaków" i anonima: "Poznań uczcił pamięć zmarłych i poległych"; w nrze 254 z 4. Xl. 37. anonima "Na śladach starego Poznania, Poznańska kolej konna" i anonima "Paląca kwestia ,.większości polskiej" w Wielkopolsce"; w nrze 552 z 5. XI. 37. Wf. Binek'a "W salonie ,,35" straszy"; w nrze 247 z 7. Xl. 37 anonima "Walka z hałasem w Poznaniu": w nrze 263 z 16, Xl. 37 anonima "Inauguracja akcji pomocy zimowej w Poznaniu"; w nrze 267 z O. Xl. 37 "Dlaczego brak inteligencji w Wielkopolsce?"; w nrze274 z 28. XI. 37 anonima "Projekt nowej ulicy pod wzgórzem Sw, Wojclocha" i Wf. Binf"k'a "Polacy a Słowianie"; w nrze 278 z 3, XII. 37 T, A. K. "Targi a "Targi", anonima "Awans Starołęki" i anonima "Blokada Wyższej Szkoły Budowy Maszyn"; w nrze 279 z 4 XII, "Dzieje Poznańskiego Starego Rynku (odczyt p.drowejWicherkiewiczowej w "Pałacu Działyńskich z d.2,XII. 37) i Wł. Binel<'a "Dzieje Poznańskiego Starego Rynku (odczyt p. drowejWicherkiewiczowej w"Pałacu Działyńskich" z d. 2 XII,37,) i Wf. Binek'a "Dzieje Poznańskiego Starego Rynku"; w nrze 280 z 5, XII. 37. anonima "Teatr Robotniczy"; w nrze 282 z 8. XII 37, anonima "Jak Wielkopolska zwalczała bezrobocie". K. Troczyńskiego "Sztuka Wasylewskiego" i anonima "Poznań buduje autobusy"; w nrze 284 z 11. XII, 37, Wł. Binek'a "Tragedia

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry