Z RUCHU WYDAWNICZEGOw poznańskiej palmiarni str, 831, Widok z wieży kościoła franciszkanów w Poznaniu, str, 979, Dr, Kazimierz Kaczmarczyk: Archiwum Państwowe w Poznaniu, str, 982.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Zjazd Lekarzy Polaków w Poznaniu, str, 1070, Mgr Marian Mika: Najstarszy cmentarz w Poznaniu, str. 1098, Stary ołtarz w podziemiach kolegiaty str, 1108, "K u r i e r P o z n a ń s k i" zamieścił m. i,: w nrze 5CO z dnia 31,X.1937 Mgr Cyfrowicza "Tym co odeszli" anonima "Wspaniały pogrzeb śp. gen. DO.Nbora Muśnickieg""; A, Nowaczyńskiego "Pułkownik Molski"; w nrze 501 z 31. X. 37 anonima "Cmentarze" i anonima "Cmentarz Stary Farny"; w nrze 506 z dnia 5. XI 37 anonima "Pamiętajmy o człowieku, który czarnym mówił o Polsce (K. Nowak); w nrze 510 z 7, XI. 37 anonima "O usprawnienie komunikacji tramwajowej" i anonima "Projekty na budowę B. G. K. w Poznaniu"; w nrze 512 z 9. Xl. 37 anonima "W sprawie Mauzoleum Weteranów z 1863 r,"; w nrze 516 z 11 X 37 Dr, J. Ujdy "Biskup poznański i poeta: Stanisław Ciołek"; w nrze 521 z 18, XI. 37, anonima "Czy w gmachu P, K. O, będzie konserwi1torium" i A. Grzymały Siedleckiego "Ody Wielkopolski. h; w nr ze 545 z dnia 28, XI. 37 Mgr P. "Wiec kobiet wielkopolskich przed 25 laty" Dra Brossa K. "Pogrzeb Dr. K. Marcinkowskiego w oświetleniu nowych dokumentów"; w nrze 546 z 28, Xl. 37 anonima "W 25-lecie manifestacji narodowej w Poznaniu"; w nrze 547 z 3:1. Xl. 37 anonima "W obronie czci osiedleńców wielkopolskich i pomorskich" anonima "Podchor,!żowie w rocznic,! powstania listopadowego" i anonima "Nowaczyński odkrył Wielkopolskę"; w nrze 551 z dnia 2, Xłl, 37 K. M. Morawskiego "Symfonia Wielkopolska Wielkiego Wirtuoza"; w nrze 533 z 3. XI/, 37 anonima "Pod adresem Targów Poznańskich"; w nrze 555 z dnia 4, XII, ,,0 dawnym Poznananiu"; w nrze 557 z 5. XII. 37 A.

Nowaczyńskiego "Wawrzynu godny Wawrzyniec" i anonima "Uczynił to z sercem otwartym i szcze. rym"; w nrze 561 z 8, Xłl, 37 Wł. Jabłonowskiego "Wizerunki Wielkopolskie"; w nrze 557 z 12. XłI, A.Nowaczyńskiego "Logowie", Jana.

Wyganowskiego "Przedmieście robotników i bezrobotnych" i anonima "Opera Poznańska przykładem wzorowym"; w nrze 570 z 14, XI/. anonima "Zbliżaj,! się wybory do rady miejskiej w Poznaniu"; w nrze 5/3 z 16, XII, 37 B, Wasiutyńskiego "Przyszłość przemysłowa Wielkopolski" i anonima ..Kiedy przywrócony będzie amorz,!d m, Poznania"; w nrze 581 z 21.Xłl, 37 Zaleskiej Zofii "Pierwsze pismo dla kobiet w Poznaniu przed 100 laty"; w nrze 588 z 25, Xłl,.. 37 Koehlerówny Anieli "Wieść o "Wieściach Poznańskich": w nrze 889 z dnia 27, XII. 27 anonima "W dziewiętnastą rocznicę powstania wielk." w nrze 581 z 28, XII 37 anonima "W rocznicę Powstania Wlkp "; w nrze 7 z 7. l 38 A. J, Krajewskiego "Dwutnrowość administracji drogowej w Wielkopolsce" i anonima "Sp, Tadeusz TabaczyńGki"; w nrze 11 z 9, I. 38 Rymara St, "Ze wspomnień o śp, Tadeuszu Tabaczyńskim" i anonima "Nowa arteria komunikacyjna w Poznaniu"; w nrze 23 z 16, I. anonima "Tryumf artyst. muzyków polskich w Poznaniu"; w nrze 25 z 18. l. anonima "Poświęcenie kościoła św, Michała": w nrze 35 z 23, l anonima, "Obchód 75-lecia Powstania Styczniowego", Mrozińskiego Jana .,Kapiści', w Poznaniu - Impresjonizm i sztuka polska", Powel'a Witolda "Czy już Tacyt pisał o Poznaniu?", anonima ,,75 rocznica powstania styczniowego", anonima "Zryw Orląt trzemeszeńskich", anonima "Przed ćwierć wiekiem", anonima "Ostatni Powstaniec w Wielkopolsce", anonima "Czym interesowały się Poznanianki 90 lat temu". D z i e n n i k P o z n a ń s k i zamieścił między innymi w nr. 255 z dnia 4, Xl. 37, anonima: Natchnienie

10J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry