KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

XVII Sztuka. Teatry, Muzyka: XVIII Zabytki, Pomniki. Gmachy.

Mieszkania; XIX Poznań w literaturze pięknej; XX Kwestia socjalna: Opieka społeczna; XXI Zdrowotność, Szpitale, Walka z pijaństwem. Sport i wychowanie; XXII Handel i przemysł. Ceny_ Cechy, Organizacje kupieckie, przemysłowe, rzemieślnicze; XXIII Banki; XXIV Komunikacja; XXV Klęski żywiołowe; XXVI Przedmieścia. Ulice, Place; XXVII Twierdza, Garnizon; XXVIII Powiat, Jeśli chodzi o samą technikę opracowania bibliografii, nasunęła by się nam może uwaga, którą tu nieśmii\ło wypowiadamy, że w wypadku, kiedy dana pozycja z charakteru swego nadawała by się do tego, aby ją zamieścić w kilku działach, tym więcej, gdy charakter jej jest czasem wątpliwy, było by pożądanym, aby ją wymienić kilkakrotnie w działach pokrewnych, co bardzo by ułatwiło jej odszukanie w bibliografii. Co do drugiego spostrzeżenia - to druk książki jest tak zbity, że przy drobnym formacie czcionek łatwo poszukiwanej pozycji nie dostrzec lub ją przeoczyć, a w każdym razie trudno odszukać, Szkoda, że nie stosowano składania a linea każdej oddzielnej pozycji. Zastosowano tutaj oszczędność kosztem wzroku i czasu czytelnika, ale to już wina wydawcy, Książkę dr. Wojtkowskiego wydano za to na doskonałym mocnym papierze. Oby więc jak najczęściej znalazła się w rękach młodego pokolenia badaczy kultury naszego regionu, Nie zedrze się prędko, J, T, Dybowski T e r I a g a k s, J a n: D z i a ł a In ość k s. Jak ó b a W u j k a T.J. jako rektora Kolegium P o z n a ń s k i e g o, Kra k ó w 1936, 5, 116 8°, Kultura umysłowo - literacka Wielkopolski przeszła w okresie renesansu naj rozmaitsze fazy Przyjście Jezuitów do Poznania z r, 1571 rozpoczyna nowy okres

!J8

tej kultury. Poprzedziła to przybycie działalność Benedykta Herbesta, dzięki której Jezuici znaleźli w Po maniu grunt przygotowany dla siebie. Sam B, Herbest, podniósłszy w sposób wybitny owczesne szkolnictwo poznańskie, w r. 171 wstąpi! do zakonu Jezuitów w Rzymie, O sprowadzeniu Jezuitów do Poznania rozprawia się już- na synodzie diecezjalnym poznańskim 13. l. 1561 r, w kościele katedralnym. Wówczas to wśród artykułów, podanych przez Arcybiskupa Gnieźn., które miano rozpatrywać na synodzie, czytamy: Ponieważ tak wielki jest brak kapłanów i kleryków, należałoby się zastanowić, czy założyć jakieś seminarium teologiczne, czy też otworzyć nowe kolegia Towarzystwa Jezusowego w ważnych ośrodkach Polski, zwłaszcza w Krakowie, Poznaniu, na Mazowszu, we Lwowie, Wilnie (Acta Cap, Pozn. 1,')61, 13. 1.).

W konkluzjach zaś synod postanawia: ie potrzeba prosić Jezuitów i zakładać nowych kolegiów, owszem korzystniej byłoby popierać kapłanów starej daty. Jeżeli zaś spodoba się Jezuitów przywołać, trzeba aby biskupi oznaczyli im ściśle obowiązki i sposób życia, Tymczasem synod żąda stanowczo zreformowania Akademii Jagiellońskiej i Akademii Lubrańskielo w Poznaniu. W myśl postanowień synodu ówczesny biskup pozn" Czarnkowski. postarał się o należyte wyposażenie Akademii Lubrańskiego, której wydział teologiczny zorganizował. Sam bowiem, jak całe zresztą duchowieństwo ówczesne, niechętny był Jezuitom, jako zakonowi niedawno powstałemu. Potrzeba było Hozjusza, aby tę niechęć przełamać w Polsce, a w Poznaniu bkp. Konarskiego Adama. Myśl sprowadzenia Jezuitów urzeczywistniona została w czerwcu r_ 1571. Przed tym już jednak Jezuici spisali akt prawny, dotyczący przyszłego kolegium, w domu biskupa (18. XII, 1570;, postarali się o przyjęcie go u Ma

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry