WSPÓU)H.ACOWNIK MARCINKOWSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

V. (Wezwanie).

Na posiedzenie dyrekcji Towarzystwa Naukowe,j Pomocy na dzień dzisiejsz). \\ iecwrem o godzinie 6-tej w pomieszkaniu Pana łns('zewskiego :.4) w BazHl'ze zl1prm;zam niniejszem uprzejmie.

Poznań fi kwietnia (wtorek) 1!-;42.

Mal'l'inkowski, Do Szanownych członków IJyr. T. N. 1'.:,:;) P. PI'Of. Poplińskiego Karoln Stablewskiego Szułdrzyrlskiego X. kan, .Jnhl'zyńskiego Brzezińskiego P. Ik Lihelt Syndyka Miodnszewskiego w miejscu,

VI. Dyrekcja Towarzystwa Naukowej Pomocy w Poznaniu dnia fi listopl1da lH42 do N. 122(;. do.. Szułdrzyńskiego, członka komitetu Tow. Nauk. Pomocy. Przedstawienie komitetu ś. Małgorzaty, z daty 1!-; sierpnil1 1842, w którem tenże żali się na opóźnienie odehranil1 książek od księgarzy poznańskich, jHko też na mylne obstalowanie książek, doręczone zostało brevi mantl W-u Panu na dniu 2() sierpnia końcem wyjaśnienia stanu rzeczy i spowoduwania tutejszych księgarzy do zmienienia datku w książkach na gotowe pieniądze, Gdy .iednak dotąd nil' nas w te.i mierze nie doszło, wzywamy W-o Pana jak najuprze.imiej, ahyś z danego sobie polel'enia spiesznie wywiązaĆ' się zechciał. Prezes Dyrekcji Ml1reinkowski. Sekretarz X. Br'zeziński.

Vll. Dyrekcja Towarzystwa Naukowej Pomocy w Poznaniu d. fi listopada 1!-;42 l', do N. 1220do,.. Szułdrzyńskiego, członka Dyrekcji T. N. P. w LubasZ\l. Względem Henryka Retzlaff, ,6) którego komitet powiatu czarnkowskiego polecił był Dyrekcji z dodl1niem, iż życzeniem tego młodzieńcll ;;4) Zl1rządcy Bazaru.

:':') Obok nazwisk na kurendzie oświadczenia zaproszonych, że przyhędą. - Drugie posiedzenie było zwołane nl1 20 siel'pnia tegoż roku o 5-e.i popołudniu w mniejszej sali bazarowej. (6) W wykazie młodzieży wspieranej w latach ltj41--1 (jako otrzymał 39 talarów w r, 1844),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry