KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNII{ÓW M. POZNANIA.

1. Unia 29 października 1937 r. odbyło się w sali posiedzeń Hady Miejskiej pierwsze powakacyjne zebranie Towarzystwa, któremu przy licznym udziale obecnych przewodniczył prezes p. radca Z. Zaleski. Ciekawy referat n. t. "Nieszczęsna Julia MolińskaWoykowska" wygłosiła p. mgr Maria Frelkiewiczówna. Referentka w wyczerpującym odczycie podała losy nieszczęśliwej pary cyganerii poznańskiej, przedstawiając na podstawie krytycznego rozbioru prac i rlokumentów źródłowych w nowym świetle tę nieszczęsną postać. - W wolnych głosach poruszono kilka spraw dotyczących ruchu ulicznego, odnawiania gmachów publicznych i t. p. 2. \V poczet członków zapisani zostali: 292. Apoloniusz Basiński, dziennikarz i 293. dr J. Laudowicz. lekarz - z Poznania.

Jg

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry