Z RUCHU WYDAWNICZEGOpiornie" i Anonima "Pamięci Dra W. Machowskiego"; w nrze 145 z 27. VI. H. Maikowskiego "feliks Nowowiejski"; w nrze 147 z 1. VIl, Anonima "Owoce I Kongresu Religijnego w Poznaniu"; w nrze 150 z 4. VII A. Basińskiego "Gniazda cnoty w Wielkopolsce"; w nrze 172 z 30. VII. Anonima "Rządy śląskie w Poznaniu średnio w."; w nrze 175 z 3. VIII. Anonima "Czy kobiety w Poznaniu wymierają"; w nrze 176 z 3 VIII. A. Basińskiego "Oświata w Poznaniu w okresie przedrozbiorowym"; w nrze 178 z 6. VIII. A. Basińskiego "Gospodarka polska w Poznaniu przedrozbiorowym"; w nrze 183 z 12. VIII. A. Basińskiego "Mowy poznańskie J. Piłsudskiego w niełasce"; w nrze 186 z 15.VIII. Majkowskiego Hilarego "flaum a Rodin (w 20-tą rocznicę śmierci znakomitego artysty wielkopolskiego)"; w nrze 183 z 18, VIII. Anonima "Dbajmy o estetyczny wygląd Poznania"; w nrze 194 z 25. VIlI. Anonima "Blaski i cienie szkolnictwa wielkopolskiego w roku szkolnym 1936/37"; w nrze 195 z 26. VIII. J. Zagierskiego "Pauperyzacja Wielkopolski"; w nrze 200 z 1, IX. "Przestrzeganie przepisów ruchu, głównym warunkiem bezpieczeństwa przechodniów. Wywiad z inż. Czarneckim, naczelnikiem Wydziału Rozbudowy Miasta."; w nrze 201 z 2. IX. Anonima "Przebudowa szeregu ulic i placów zabezpieczy bezpieczeństwo przechodniów"; w nrze 2/0 z 12. IX. H. Majkowskiego "O Mieczysławie

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Surzyńskim, znakomitym malarzu" (z Wielkopolski); w nrze 216 z 19.

IX. Anonima "Na śladach starego Poznania "Gdy sala "Zoologu" była poczekalnią dworcową"; w nrze 222 z 26. IX. Anonima "Na śladach starego Poznania" i "Historia najstarszego przewozu przez Wartę"; w nrze 235 z 12. X. Anonima "Ambaras na ulicach Poznania" i "Pamięci dra Walentego Machowskiego. Wczorajsza akademia żałobna w Bazarze"; w nrze 240 z 17. X. H. Majkowskiego "Sztuka wśród kwiatów. Pierwszy ogólnopolski Salon Sztuki w Poznaniu"; w nrze 243 z 21. X. "Śp, Aleksander Cielecki".

"P o s e n e r T a g e b I a t t" zamieścił m. i. następujące artykuły: w nrze 157 z 14. VII. Rst "fur die Daheimgebliebenen . .. Posen ist nicht schon?"; w nrze 169 z 28. VII. Rst "Neue Promenade an der WalIischei. Musterhafte Grunanlagen"; w nrze 183 z 13. VIII. (Heimat und Welt nr 32 '37) Styra Robert "Wilhelm von Waldow, der ehemalige Oberprasident in Posen ... gestorben"; w nrze 2()9 z 12. IX. (Heimat und Welt nr 37 z 1. IX.) Styra Robert "Das alte sturzt... Vom alten Posener Bahnhof"; w nrze 217 z 22. IX. Anonima "Die Anfange der Tatigkeit des Posener Medizinalkollegiums"; w nrze 233 z 10. X. Anonima" 75 Jahre Posener Handwerkerverein 18621937"; w nrze 245 z 24. X. (Heimat und Welt nr 43.'37) Anonima "Ein Belagerungsplan von Posen (im Jahre 1704)".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry