KRONIKA MIASTA POZNANIAzmierza Poznań w ruchu budowla. nym?" i A. Nowaczyńskiego "GiuIietta i Romeo" (Antoni i Julia Wojkowscy); w nrze 476 z 17. X, Pauliny Cegielskiej "Z pożegnaniem" (ś. p. Heleny Brownsfordowej l; w nrze 477 z 17, X. A. Nowaczyńskiego ,.Gdzie jest ulica Jarosława HersegoY"; w nrze 499 z 30. X T. K. ,,0 Julii Woykowskiej - Z posiedzenia Tow. Miłośników m. Poznania"; w nrze 500 z 31. X. A. Nowaczyńskiego "Pułkownik Molski"; w nrze 501 z 31. X. P. "Cmentarze" i O. J. .,Na dzień zaduszny - przypomnienie. Cmentarz Stary farny". "D z i e n n i k P o z n a ń s k i" zamieścił m i. następujące artykuły: w nrze 134 z 13. VI. H. Majkowskiego ,,500-lecie kościoła w Kórniku"; w nrze 159 z 14. Vll. Dra Zdz. Grota "franciszkanie i aptekarze w dawnym Poznaniu"; w nrze 162 z 17. Vll. M. Wicherkiewiczowej "Czerwona kamienica"; w nrze 169 z 25. VII. Leonarda Hohenseego "Czy w krypcie pod srebrnymi dzwonami stanie sarkofag poznańskiego artysty?" i H. Przy boro wskiego "Człowiek dżungli" oraz Anonima "Polska w Paryżu"; w nrze 171 z 28. VII. Mgra J. W. Zakrzewskiego "Nieznane listy wielkiego pisarza do naczelnej!o redaktora "Dziennika Poznańskiego" "; w nrze 172 z 29. VII. M. Wicherkiewiczowej "Posągi Świętych zmieniają miejsce"; w nrze 176 z 3. VIIl. J. Popowski "Dlaczego w Poznaniu po raz pierwszy? (otwarcie kursów wakacyjnych dla cudzoziemców); w nrze 178 z 5, VlII. Jana Maleszewskiego "Osti'tni Sermata Wujem Europy"; w nrze 191 z 18. VlII. Anonima "Poznań przyjął nas wielkodusznie"; w nrze 192 z 20. VlII. A. R. "Wystawa ka.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

rykatur Bilskiego"; w nrze 193 z 22. VlII. M. Wicherkiewiczowej "Poznań przed 144 laty" i A. Basiński ego "Proces Michała Drzymały"; w nrze 199 z 29. VlII. A. Poszwińskiego "Gdy "stany poznańskie" żądały przeniesienia sabatu na niedzielę"; w nrze 208 z 9. IX.

Anonima "Rezerwaty ciszy leśnej"; w nrze 209 z 10. IX Jerzego Kollera "BalIiw Profes Maltańskiego Zakonu"; w nrze 214 z 16. IX. Anonima "Środy literackie w.Poznaniu"; w nrze 220 z 23. IX. J. Popowskiej "Zwycięski powrót artysty" i Anonima "Z czasów, kiedy Bogusławski j;!rał w ujeżdżalni"; w nrze 225 z 29. IV. Z. G, "Pierwszy polski gubernator Prus"; w nrze 226 z 30. IX. T. Jabjoilskiego "Książka o bohaterskiej piechocie wielkopolskiej"; w nrze 228 z 2. X. J. Kollera "Nowy dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie"; w nrze 229 z 3. X. A: Basińskiego "Ogród filozofa, który stworzył potężną fabrykę"; w nrze 230 z 5. X, Anonima "Poznaniowi zaimponowała wystawa "Sztuka, Kwiaty, Wnętrze"; w nrze 232 z 7 X.

Dra W. Dalbora "Sztuka przychodzi do nas"; w nrze 239 z 15 X. Dra W. Dalbora "Piękny cel osiągnięty"; w nrze 241 z 17. X. J. Gutschego "Nowy rok poznańskiej Wszechnicy"; w nrze 251 z 25. X. A. Poszwińskiego "Dowbór-Muśnicki". "N o w y Kur i e r" zamieścił m. i.

następujące artykuły: w nrze 122 z 1 VI. A. Basińskiego "W Pozn!lniu powstał klub katolickiej inteligencji "Roma" i Anonima "W miejskim zakładz;e dla niemowląt"; w nrze 123 z 2. VI. Anonima "Pozni'\ń uzyskał dalsze kredyty budowlane" i Anonima "Śp. Edward Szerauc; w nrze 124 z 3. VI. A. Basińskiego "Matka Chopin1\ była Wielkopolanką"; w nrze 127 z 6. VI. A. Z. "Osiągnięcia Komisarycznego Zarządu" i Anonima "Wędrówka po Gazowni Miejskiej"; w nrze 12S z 8. VI. Anonima "Kasprowicz jako tłumacz"; w nrze 131 z 11. VI. Anonima "W obronie pamiątek historycznych"; w nrze 140 z 22. VI. St. Borsukiewicza "Zmarnowane talenty" i Anonima "Ostatnia droga zasłużonego społecznika (Pogrzeb Dra Machowskiego)"; w nrze 141 z 23, VI. Anonima ,.Krótki zarys historyczny I Batalionu Pragranicz. w Szczy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry