WSPOMI\IENIA POŚMIERTNE

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

ŚP. DH WALENTY MACH()\VI,:I

Śp. dr Walenty MachowHki urodził się 22. I. 188R r. w KaligZU, gdzie UkOllCZył gimnazjum. Jako uczel} gimnazjalny brał już udział w ruchu niepodległościowym, należąc do tajnej organizacji "Róża". \V czasie strajku szkolnego i walki o polską szkołę aresztowany w Kaliszu, spędził kUka miesięcy w więzieniu. Po uk0l1czeniu gimnazjum Walenty Machowski studiuje medycynę we Lwowie i Krakowie. Podczas pobytu na studiach bierze udział w akcji niepodległościowej na szerszą skalę, działając m. i. w organizacji "Promieil". \V czasie wojny światowej dl' Machowski wstępuje do Legionów. Od lat killmnastu osieclla się w Poznaniu, gdzie rozwija szeroką działalność społeczną. Wieloletni radny miasta Poznania w czasie ostatniej kadellcji rady miejskiej prezes Klubu J'\arodowego Bloku Gospodarczego umiał zdobyć uznanie u prz'jaciół i szacunek u przeciwników. \V dziedzinie prac Hamorząduwych dl' Machowski pełnił szereg odpowiedzialnych stanowisk, i tak był: członkiem Hady Naczelnej Związku Miast R. P., członkiem Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu oraz członkiem Bady Naczelnej Związku Hewizyjnego Samorządu Terytorialnego.

Działalność śp. dr. \Valentego l\Iachowskiego na niwie zawodowej przejawiała się w pracach społeczno-lekarskich. Przez długie lata Zmarły był członkiem komitetu redakcyjnego "Nowin Społeczno-Lekarskich", członkiem Zarządu Związku Lekarzy Woj.

Pozn., wiceprezesem obwodowego Zw. Lek. R. P. i członkiem Zarządu Izby Lekarskiej Pomorsko-Poznańskiej.

Dr Walenty Machowski zmarł w Poznaniu w dniu 17 czerwca 1937 r., pozostawiając po sobie dzięki zaletom charakteru i serca oraz niezaprzeczonym zasługom swego pracowitego życia szczery żal szerokich rzesz obywateli Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry