DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

42. Bractwo krawieckie śródeckie. V, 157 12 43. K. K. O. w Poznaniu. V, 207 l 44. "Środa Poznańska", V, 2 1 3 13 45. Odnowienie kościoła Katarzynek. V, 297 2 46. Ś. p. Teodor Tyc l 47. Jeszcze o "Środzie Poznańskiej". V, 375 1 48. Uwagi w sprawie studiów akademickich \\' Poznaniu. V, 388 12 49. Pierwsza nagroda literacka stoł. m. Poznania. V, 400 31 50. Pomnik 15. pułku ułanów. V, 403 4 1 2 51. Ś. p. Stanisław Przybyszewski. V, 408 2 52. Wenetowo, Wenecjańska, Wilda. VI, 108 2 53. Marii z ławskich Wicherkiewiczowej zasługi literackie.

(Na 20-lecie pracy pisarskiej). VI, 278 2 54. Budownictwo mieszkaniowe na zachodzie. VI, 280 6 55. Przemysł skórzany w średniowiecznym Poznaniu. VI, 293 20 56. Obszar miasta i budynki w Poznaniu. VII, 60 ó 57. Ś. p. Czesław Bugzel. VII, 72 11 58. Stulecie istnienia Biblioteki Raczyńskich. VII, 156 4 59. Zadania statystyki mieszkaniowej w miastach p3Iskich.

VlI, 221, 335 24 60. ,,zeIąg i Grochowe Łąki w Poznaniu" prof. M. Rudnickiego w "Slavia Occidentalis" tom VIII str. 437-448. (Recenzja) VIII, 246 2 61. Nagroda literacka za rok 1929. VII, 343 1 62. Andrzej Wojtkowski: Edward Raczyński i jego dzieło. Poznań 1929. Bib I. Raczyńskich. Str. 8 nlb.+420+112+ ilustr. (Recenzja) VlI, 345 63. Jarosław Leitgeber: Z dziejów handlu i kupiedwa poznańskiego za dawnej Rzplitej Polskiej. Poznań HJ29. Nakł. Związku Tow. Kup. Str. 8 nIb.+328. 8 IJ . (Recenzja). VlI, 346 2 64. Biblioteki wielkopolskie i pomorskie. Praca zbiorowa pod red. St. Wierczyńskiego. Wyd. przez komitet org. IV zjazdu bibliofilów i II zjazdu bibliotekarzy polskich. Druk bibliofilski J. Kuglina. Poznań. 1929. 4°. str. 10 nlb.+332+ilustr. (Recenzja). VII, 348 65. Adam Henryk Kaletka: Z przeszłości miasta Wieli chowa 1429-1929. Nakł. Magish. m. Wieli chowa. 1929. 8 IJ , str. X + 163+6 tabl. (Recenz.ia). VII, 349 11 2 66. Przewodnik po wystawie miast i Związku Miast polskich.

Dzieło zbiorowe pod red. M. Poznańskiego. Wal'szawa 1929.

8 11 , str. 8 nIb.+397+ spis eksponatów. (R':)cenzja). VlI,351 1 2 67. Warszawa. Dzieło zbiorowe. Warszawa 1929. Nakł. Magistratu. Str. 8 nlh.+386+ plany i ilustr. (Recenzja). VlI,351 I 2

Jó9

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry