DZIAŁ BIEŻĄCYstr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

31. Przyczynek do charakterystyki gospodarki pruskiej \V wielkopolskich bibliotekach klasztornych. VI, 106 2 32. Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu a Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu. VI, 191 7 33. Stulecie Biblioteki Raczyńskich. VII, 133, 156 14';2 34. Z niedoszłych planów Edwarda Raczyńskiego. VII, 148 Ili2 35. Karol Marcinkowski o tszkoIe realnej. VII, 149 2 36. Z dziejów stosunku Poznania do zagadnień słowiańskich w wieku XIX. VJl, 195 12 37. Jak Krauthofer stał się Krotowskim. VII, 206 1 '2 38. Z działu rękopisów Biblioteki Raczyńskich. VII, 217 4 39. Obchody ku czci Lelewela w Poznaniu i \\' Wielkopolsce R. 1861. VII, 309 9 40. List Raczyńskiego do Warszawtskiego Tow. PI'zyjaciół Nauk.

VIII, 181 41. Raczyński w Norwegii. VlIl, 181 l 2 42. Raczyński a pomnik Kopernika w Toruniu. VlIl, 182 43. Niedoszły zamiar Raczyńskiego założenia w Poznaniu instytutu dla panien szlacheckich. VIlI, 183 11/ 2 44. Język grecki w Poznaniu. VIII, 185 2 45. Roz1"l1chy głodowe w Poznaniu. VlIl, 278 l 46. Polskie Towarzystwo wspierania ubogich w Poznaniu. VIII, 279 l 47. Zamiar rozszerzenia poznańskie,i biblioteki radzieckiej w r.1874.

VIlI, 280 11/ 2 48. Życiorys poznańskiego kupca żydowskiego z w. XIX. VIII, 281 2'/2 49. Życiorys Witłinga. VIII, 284 2 50. Misja dyplomatycznn Edwarda Haczyńskiego w Berlinie w czasie powstania listopadowego. IX, 58 3 51. Edward Baczyński jako współpracownik "Archiwu1l1 Teologicznego." IX, 61 3J 2 52. Grzegorz Paweł z Brzezin. rektor poznańskiej szkoły św.

Marii MagdnJeny 1549-1550. IX, 65 2 1 2 53. Ks. .Jan Kanty KoJanowski. IX, 67 2 54. Ks. Michał Kociełkowski. IX, 69 4 55. NiemiecId wiersz o szubienicy w Poznaniu r. 1831. IX, 73 112 56. Zawieszenie orła na wieży ratuszowej dnia 19 lipca 1783 I'.

IX, 133 57. Edward Haczyński jako górnik. IX, 134 58. Przyczynki do życiorysu Józefa Łukaszewicza: W służbie Tytusa Działyńskiego. - Stosunki z Maciejem Mielżyńskim.

- Łukaszewicz profesorem języka polskiego \V gimnazjum Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. - Łukasze\dcz jako księarz i drukarz. - Dodatki. IX, 135 12

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry