KRONIKA MIASTA POZNAN[Astr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

5. Listy Marcinkowskiego, donoszącp o wyjeździp do Pako..ławia. I, 207 1\ 6. Wyrok na Karola Marcinkowskiego za udział w powstaniu listopadowym. II, 72 3' 7. Notatki do biografii Ka!"Ola Marcinkowskiego. II, 117 11 8. Zygmunt Krasiński o Karolu Marcinkowskim. n, 229 2 9. Trzy nieznane listy Ka!"Ola Marcinkowskiego. n, 231 3' 10. Samuel Kaulfuss. III, 69 10 1 2 1 l. Rola Wielkopolski i Poznania w życiu narodu. lU, 129 19' 2 12. Najnowsze publikacje niemieckie z zakresu historii Poznania i Wielkopolski. III, 181 3 1 2 13. "Korespondent Poznański" (Projpkt cza..opi..ma z l'. 1808).

1 6 14. Poglądy pisarzy poznańskich pierwsze.i połowy wieku XIX na epoki w historii. (na powitanie zjazdu historyków polskich). 11[, 217 18 15. Arthur Kronthal: "Dl'. Karol Mal'cinkowsld. Eine Schildprun g seines Lebens, seines Wil'kens und seiner Zeit." 13l'eslau: Priebatsch's Vel'lag 1925. (Recenzja). Hl, 241 2 1 16. Znajomość języka niemieckiego w Poznaniu r. 1R33. 1II,265 2\;2 17. Kult Stanisława Staszica w Poznaniu. IV, 25 12 18. Listy .Jędrzeja Moraczewskiego i Karola Libelta o stosunkach w Poznaniu i Wielkopolsce. [V, 45, 65 24 19. "Tryumf Poznański" (Do art. A. Bederskiego w rOl'wi!m 11, 118, 139) IV, 79 1 I 2 20. Walka o język polski w Poznaniu i Wielkopolsce przed powstaniem listopadowym. IV, 131, 178 47\ 2 21. Nabywcy wydania poznańskiego "Poezyj Adama Mickiewicza" z r. 1828. IV, 169 3 22. Nowe przyczynki do życiorysu Karola Mar'cinkowtskiego.

[V, 225 6 1 2 23. Kajetan Trojański. IV, 237 3 24. Józef Muczkowski. [V, 258 12 25. Biskup Lubrański a Manucjusze weneccy. Dr Mikołaj CzepieI z Poznania jako zbieracz aldów. - Ks. .Jakóh Brzeźnicki. V, 202 t1j2 26. Karol Marcinkowski a leśnictwo wielkopolskie. V, 203 1/2 27. Karol Marcinkowski i Karol Liebelt a spółdzielczość. V, 204 1;2 28. Przyjęcie wojsk polskich w Poznaniu !"Oku 1814. V, 69 10 1/ 2 29. Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego. V, 170, 256: VI, 41 75 1 /2 30. Próby zorganizowania towarzystwa naukowego w Poznaniu i Wielkopolsce przed r. 1857. (Ku uczczeniu 70 rocznicy założenia "Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu"). V, 309 30' 2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry