DZIAŁ BIEŻĄCYstr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

6. M..J. Mika: Studia nad patrycjatem poznańskim w wiekach średnich. Bib!. Kroniki m. Poznania nr 7. Poznań 1937. Str. 87 (Recenzja). XV, 198 l 2 7. O finansach komunalnych m. Poznania roku 1780 i współczesnych. (Studium porównawcze). XV, 254 30 8. Repał'acja szubienicy i pręgierza w Poznaniu z roku 1781 \\. świetle dokumentu. XV, 337 8 9. .,Kronika Miasta Poznania" po piętnastu latach istnienia.

(1922-1937), XV, 349 22 84 1 2

Wil/oume, dr Juliusz l. Generał Amilkal" KosiJlski w Poznaniu (1807-1808). VIII, 88 7 2. Rola AmiIkara Kosińskiego w niedoszłej organizacji wojsk W. Ks. Poznańskiego UH5-1821. IX, 33 10 3. Mowa na zgoli Kościuszki (1817). IX, 390 5 1 2 22 1 '2

Wituska, Zofia l. Jeszcze o przekazaniu księgozbioru Krasiłowskiego do Biblioteki Hac7yń..kich w Poznaniu. IX, 285 l 2

Wodziczko, prof. dr Adam l. Zieleń w okolicy Poznania. VlII, 199

Wojciechowska, dr Maria 1. Zatarg o mieszkanie w XVI wieku. li, 60 2. Dwa opisy litkupu z aktów poznańskich. VI. 360 5 -6

Wojciechowska, dr Maria i Siuchniński Leonl. Plan miasta Poznania z czasów sejmu ('zteroletniego. XIV. 571 11'

Wojtkowski, dr Andrzej l. Udział Poznania i Wielkopolski w powstaniu 1830 31 r. 1,21 8 2. Nowe przyczynki do życiorysu Karola Marcinkowskiego. 1,89 17 3. Nieznane szczegóły z działalności Karola Marcinkowskiego w poznańskiej radzie miejskiej. (Dod. do Nr. 7 rocznika I). ó 4. Noc z 1 na 2 stycznia 1843 r. w kaplicy królów Mieczysława i Bolesława w Poznaniu. I, 178 12 1 2

J6J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry