KRONIKA MIASTA POZNANIAstr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

2. Antoni i Julia WO.ikowscy. (Wspomnienia .J. N. Gniewosza o Wojkowskich). X, 100, 264 34 3. Kasper Miaskowsld przed sądpm pruskim w r. 18fiK X, 281 11 4. Wś\'ód archiwów i pamiątek. a) J. N. Janowski w Poznaniu; b) A. Cieszkowski i akta polskie w Wenecji; c) Z korespondencji Żupańskiego. X, 397 1 5. Pierwsi socjaliści w Poznaniu i ich poezje (1881-K2). XII, 300 32 6. Obóz powstańców w Rogalinie \\. r. 1848. XIV, 109 30 131 1 !

Waszak , mgr Stanislaw l. Rocznik Łódzki, poświęcony Łodzi i okolic)'. Wydawn. Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi. Tom III 1933 r. Nald.

m. Łodzi 8 0 tsb-. 422 (Recenzja). XII, 140 2. Ks. Kamil Kantak: Bernardyni polscy. Nakł. Prow. Polskieh 00. Bernardynów. Lwów 1933. (Druk w Pińsku) 8' 2 tomy, str. 324 i 595. (Recenzja). XII, 141 3. Pamiętnik Stanisława Węclewskiego, ze słowem wtstępnym ks. A. Mańkowskiego. Wyd. Róża z Węclewskich Erzepkowa. Pelplin 1933, str. 92, 8" (Hecenzja). XIl,_ 142 I 4. Rozwój stosunków mieszkaniowych Poznania \\ lataell 1921-1931. XII, 247 3 5. Tadeusz Ereciński: Pmwo p\"zemysłowe m. Poznania w XVIII w. Poznań 1934, str. 853. Nakł. Pow. Tow. p'"I.Y.i. Nauk. (Hecenz.ia). XII, 253 1 6. Kryzys w Poznaniu. XlI, 421 16 1 1. Struktura handlowa miatsta Poznania. XIII, 411 10 8. Pohyt Jana Kasprowicza w Poznaniu roku 1899 w świetle prasy poznańskiej. XIV, 512 21 9. Poznań w świetle spisu z roku 1931. XIV, 585 15] 10. Bolesław Twardowski, .jego biblioteka i wydawnidwa. XV, 326 10 1 !! 79 1 /2

Wietrzycbowski , dr Bronislaw 1. Ś. p. Seweryn SamuIski. XlII, 428 2 2. .Jak rozbudował się Poznań w latach 1931-1935. XIV, 242 11 3. Poznań z roku 1823, podług opisu pamiętnikarza niemieckiego. XIV, 502 51 2 4. Opieka nad grobami zasłużonych. XIV, 601 P 2 5. Odkryty fundament średniowiecznego muru miejskiego przy ul. Wietrznej i PI. Kolegiackim. XV, 119 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry