DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Terlecki, dr Tymon 1. Listy tureckie Ryszarda Beł"\\"ińskiego do Władysława Bentkowskiego i Karola Libelta. X, 382; XI, 78 2. Berwińsciana (Materiały biograficzne). XI, 416 3. Jeszcze w sprawie "Berwińscianów". XII, 246 4. Nowicjat literacki Ryszarda Berwińskiego. XIlI. 64 5. Pierwsza synteza twórcza Ryszarda Berwińskiego: "Bogunka na Gople". XlII, 232 6. Ryszard Berwiński a filozofia niemiecka. XIlI, 341 7. Ryszard Berwiński a ideologia demokratyczna. XIV, 75 8. Druga synteza twórcza Ryszarda Beł"\\"ińskiego: Poezje z roku 1844. XIV, 161

Tialowski, mgr Pawel 1. Życiorys i działalnoś( księgarza Walentego Stefańskiego.

XIV, 351

Tulodziecka, Aniela (spuścizna) 1. Anieli Tułodzieckiej Dziennik więzienny. XII. 119

Turski, Stanislaw 1. Przyczynek do dziejów budowy kościoła pojezuickiego w Poznaniu. VII, 151 4str. 9 1 2 l 33' :! 25 33 262

7\ 2

Tyc, dr Teodor 1. O kościółku św. Gothm'da i kulcie tego świętego. II, 125 8 2. Legenda kościoła Panny Marii na Wyspie Tumskiej. IV, 121 9 1 2 17 1 2

Tycówna, Maria 1. Kościół św. Mikoła,ia w Poznaniu. IV, 249

Tyrakowski, Nikodem 1. Rada miejska w Poznaniu 1919-1928. VII, 66

Wasylewski, dr Stanislaw 1. Zapomniany pamiętnikarz wielkopolski (J. N. Gniewosz zOleksowa. 1827-1892). IX, 124, 243 27

5 1 /2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry