KRONIKA MIASTA POZNANIAstr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Strauss, E.

1. Normy zieleni w miastach zachodnich (Z Tow. Miłośników m. Poznania). VIII, 195 4

Suchocki, Mieczyslaw 1. Pierwiastki franciszkańskie w twórczości JHna Kasprowicza.

IX, 291 34

Szarota, Marceli 1. Kartka z życia Mierosławskiego. V, 227 15 1

Szczygielski, Waclaw 1. Kazimierz PułHski pod Poznaniem. VlI. 171

Szulc, dr Tadeusz 1. Miejski Wydział Zdrowia Puhlicznego. IV, 240 7 2. Służba zdrowia i higienH puhliczna w mieście PozlUlIliu.

XI, 427 4 11

Szweminówna, mgr Janina 1. Kasprowicz H średniowiecze. XIV, 37

Szymańska, Romana 1. Przyczynki do dziejów budowy kościoła pojezuickiego \\. Poznaniu. VI, 329 6 2. Nieznany projekt do kościoła pojezuickiego w Poznaniu. X, 235 8 1 13 14 2

Ślaski, Boleslaw 1. Z języka dmvnych cechów miasta Poznania. II, 133 2. Poznań w przypowieści. 11, 195 S. O cechu rybaków miHstH PoznHnia. 11, 241 11 2 5 11 1 /2

ŚWieżawska, Maria (patrz Wojciechowska, dr Maria).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry