DZIAŁ BIEZĄC'Ystl'.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Kirscbbraun, dr Arnold l. Stosunek Mikołaja I i Pllskiewh'za do procesu poznańskiego 184()!47 1'. VI, 261, 336 36 1 /2

Knapowska, dr Wisława l. Dzieje fundacji Ks. Ludwiki Radziwiłłowej w Poznaniu. (W stuletnią rocznicę: 1830-1!-J30). VII, 251, VIII, 17. 113. 209 183

Koczy. dr Leon l. Studia nau uziejami gospodarczymi Zydów poznańskich przed połową wieku XVU. XII, 257, 333, XIII, 47, 171 146

Koebler6wna, Aniela l. "Weteran Poznański". III, 235

Kotowicz, inż. Antoni l. Rozbudowa wodociągów miejskich w Poznaniu. I. 190

Krontbal, Artbur 1. Ryszanl Wittiug. SzkiC' hiogl'aficzny. P,'zekład z niemieckiego. VIII. 343 12 2

Kultys, Władysław l. Słów kilka o zagaunieniu finansowo-skarbowym miast \\' Polsce ze specjalnym uwzględnieniem kwestii podatkowej miasta Poznania. V, 377 11

Leitgeber, Jaroslaw 1. Z dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego. Cześć 11. Czasy Prus Południowych i Księstwa Warszawskiego (17!J3 -1815).

X, 343. XI, 46, 129, 289, XII, l 102

Łuczak6wna, Helena l. Nowe przyczynki do historii żyda Kal'ola Marcinkowskiegu i jego czasów. V, 204 2

Łukomski, ks. biskup Stanisław l. Do historii pomnika Mieczysława \\. Katedl'ze poznańskiej. III, 45

Bolesława Chrobrego

.

:355

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry