KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Erzepki, Róża str.

l. Z tek wielkopolskich prof. dra Bolesława Erzepkiego. .Julia Wojkowska - Listy z roku 1848. XII, 85 21 2. "Teki Wielkopolskie". XIV, 498 4 3. Przyczynek do dziejów poznańskiego czasopiśmiennictwa.

XV, 191 5 30

Fid/er, dr Waclaw l. Historia Miejskiego Komitetu walki z żebractwem. XIII, 113 21"2

Formanowicz, ks. kan. Leon l. Prz'czynek do działalności rytowniczej Fryderyka Wilhelma Belowa. XIV, 490 4"2 .

Qladysz, ks. dr Bronislaw l. Pobyt M. K. Sarbiewskiego w Poznaniu. lII, BO

Qlębocka-Piotrowska, Irena l. Kl'Zysztof Boguszewsld i poznańska szkoła malarska na początku XVII wieku. VI, 117, 205 78

Qlowacki, mgr Witold Wlodzimierz l. Przynależność ol"ganizacyjna aptekarzy w dawnym Poznaniu. XV, 133 39

Qlowacki, dr Zygmunt l. Zarys hist. rozwo,iu targów zbożowych \\ Poznaniu. 1,67,107 8 1 '2

Qrot, dr Zdzislaw 1. Znaczenie narodowe teatru polsldego w Poznaniu. VIII, 293, IX, 16, 85, 204 83 2. :;zubienica poznańska z l'. 1831 i Platen. IX, 167 l 3. Krakowski teatr hr. Skorupki i St. Koźmiana w Poznaniu (1866-1869). X, 291 8 4. Namiestnik A. Radziwiłł a teatr polski w Poznaniu. X, 426 7 5. Prace K. Marcinkowskiego nad teatrem poznańskim. XI, 254 5 6. Generał Włodzimierz Krzyżanowski w świetle własnych wspomnień Maz listów pisanych do rodziny. XV, 85 25 7. Nadanie Kazimierza Jagiellończyka z r. 1465 dla kościoła Bożego Ciała w Poznaniu. XV, 232 7 136

35g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry