DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Bross, dr Kazimierz 1. Nieznane listy dm Karola Mal'cinkowskiego. 11, 56 4 II.

2. O początkach obecnej opieki lekarskiej nad ubogimi cho")'mi, zainic.iowanej przez dra Karola Marcinkowskiego. IV,7 5 9 ' /2

Cbybiński, Aleksander 1. Rzeka Warta i je,i znaczenie dla miasta Poznania; I, 116, 132 11 1 12 2. Most Chwaliszewsld. Il, 49 7 3. Opieka nad ubogimi m. Pozn. \\' ubiegłych \\'iekach. 1lI, 33, 83 5 4. Walka z żebractwem. IV. 60. 81 4'/2 28

Czasz, Stanislaw 1. Uwag kiJka do hist. Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu. [,112 3 2. Na marginesie l'ządowego projektu ustawy o gminie miejskiej. n. 207, 24(j 20' 2 3. W sprawie rozporządzenia Prezydenta Rzplitej o dostosuwaniu uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposażenia funkcjonariuszów państw. ]11,14 6 4. Przyczynki do dyskus.ii nad przyszłym ustro,iem miast polskich. IV. 12 11 40.'2

Dqbrowski , Kazimierz 1. IJoniosł!' znaczenie IV Targu Poznańskiego. II, 151 4

Dobrzyńska-Rybicka, Ludwika 1. Bolesław Erzepki. Garśi> osobistych wspomnień. XIl, 390 5 'f2

Dl'Ozdowicz, inż. Augustyn 1. Ogroblenie ŚródId. I, 33 1'1 2 2. Przejęcie Naramowic przez miasto. T, 79 2 3. Wokoło placu Wolności. I, 124 2 4. Miejskie hudownictwo podziemne. II, 147 4

9'/2

Dybowski, mgr Janusz Teodor 1. Wawl'zyniec Benzelstjerna Engestrom. XIIl, 321 10 2. Wawrzyńca Benzelstjerny-Engestroma pisma niewydane.

XIV, 225 15 3. Wspomnienia pośmiertne: śp. śp. dr Machowski, Nowak, Cielecki, dl' Jel'zykowski, Fontana, Dowbór Muśnicki. XV, 377 4 4. Stefan Patel'no\\'ski: Finanse miasta Poznania w wiekach śl'ednich. XI. zesz. 1. Prac Kom. Hist..Pozn. Tow. Pl'Z. Nauk. Poznań 1937. (Recenzja). XV, 383 1 30

351

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry