KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Trzy czołowe miejsca zajmują zatem: dr A. \Vojtkowski (wraz z "Kroniką" jubilat z racji setki dostarczonych jej prac - gratulamur! Z. Zaleski i X. dr Kantak. \Vymieniając kilkunastu, w zaznaczonym przez nas zrozumieniu przodujących autorów, nie znaczy to jednakże. jakobyśmy prace pozostałych współpracowników naszych \V jakikolwiek sposób postponowali. ajdrobniejszy nawet przyczynek dla realizacji zadań naszych wysoko cenimy. Dlatego też w dalszym ciągu satystycznych niejako zestawiel} lla'lzych dajemy alfabetyczny spis wszystkich autorów wraz z tematami i rozmiarami pisanych przez nich dla "Kroniki" prac:

Basiński Apoloniusz str.

l. Poznańska kolej konna. XV, 317 6 2. .Józef Chociszewski (18:'17-1914). Z serii "ŹYCiOl'YSY zasłużonych Polaków XVIlI i XIX w.", Gniezno 1937, str. 161. przez W. Sobkowiaka. (Recenzja.) XV, 384 3. "Beitrage zm' Geschichte dpI' :;taclt Hrpsllm", zesz. 2 i :'I, Wl'Ocław 1936!i17. (Recenzja). XV, 385. 1/2 7 1 /2

Bederski, Antoni 1. Z początków Kolegium .Jezuickiego w Poznaniu. /I, 15 2. "Tryumf Poznański": n. 118, 139 4 8

Bialkowski, dr Leon 1. Neofici wśród dawnych mieszczan poznańskich. I, 25 2 2. F11I'mani poznańscy w Lublinie przed kilImset Jaty. VI, 95 2 4 Blasżczak, Alfons 1. Osady podmiejskie w pobliżu Poznania (Charakterystykłł antropogeograficzna). II, 1. 29 22"2 Bodniak, dr Stanislaw 1. .Jan Patruus i Melchior Nering. Przyczynek do dziejów książki w Poznaniu XVI w. VlII, 367 12 Brosig, dr Alfred l. Tabliczki z trumien. VIlI, 327 7 2. Materiały do historii sztuki wielkopolskiej. Xl, 30, 231, 361: XII, 66, 202, 363; XIII, 22 146 3. Dzieje sztuki litograficznej w Poznanin. XIV, 405 38 191

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry