"KRONIKA MIASTA POZNANIA" PO PITNASTU LATACH ISTNIENIA (1922-1937)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Na piętnaście dotychczasowzch roczników "Kroniki" składa się 5794 stron drukowanych, oprócz kilkudziesięciu niepaginowanych stron z dodanych do każdego rocznika spisów treści oraz skorowidzów za pierwsze pięciolecie, dodanych do rocznika V. Z ogólnej ilości 5794 stron paginowanych 4987 stron obejmują prace autorskie, pozostałe zaś 807 stron przypada częściowo na ilustracje, plany, mapy, wykresy itp., częściowo na dział redakcyjny, jak kronikę ważniejszych wydarzeń, notatki z ruchu wydawniczego. komunikaty Towarzystwa MiłośnikÓw m. Poznania i różne drobne notatki. Prace autorskie piętnastu roczników .,Kroniki" to wspólne dzieło 97 współpracowników - przyjaciół wydawnictwa naszego, a mianowicie autorów 80 (82,47%), autorek 17 (17,53%). Z ogólnej ilości stron prac autorskich przypada na autorów 4438 stron (89%), na autorki 549 stron (11 %).

Wszystkie prace autorskie składają się z 409 pozycyj, z których 384 (94%) pochodzą od autorów, a 25 (6$) od autorek. Na każdą pozycję autorską przypada p l' Z e c i ę t n i e przeszło 12 stron, przy czym na każdą pozycję autora niespełna 12 str., autorki prawie 22 str. Prace autorek są zatem na ogół obszerniejsze. Opierając się wyłącznie na zasadzie kryterium ilości, stwierdzić możemy, że ponad 100 stron druku w piętnastu rocznikach "Kroniki" obejmują prace: dr. A. Brosiga (3 prace na 191 stronach), dr. Z. Grota (7 prac na 13l> str.), dr. M. Gum0'Yskiego (5 prac na 108 str.), X. dr. Kantaka (lG prac na 440 str.), dr. W.

Knapowskiej (1 praca na 183 -str.), dr. L. Koczy'ego (1 praca na 141; str.), śp. J. Leitgebra (1 praca na 102 str.), dr. J. Staszewskiego (15 prac na 241 1 / 2 str.). dr. T. Terleckiego (8 prac na 262 str.), dr. St. Wasylewskiego (6 prac na 131 1 /2 str.), dr. A. Wojtkowskiego 100 prac na 63(;112 str.), Z. Zaleskiego (83 prace na 531 str.).

J49

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry