ZAPIKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

1781 I

Dalszy Expens Reparacyi Szubinicy y Pręj!i

Transport Lateris Za Szo> zfal Skurzany dla Ciesli Za Szoszfale dwa dla Mularzy .

Za Rzemienie y Sprzączki do Szoszfali Za 600 Łokci Sznura do Obsznurowania Szubinicy i Pręgi . 30 par Białych Rękawiczek a zł 1 gr 15 Za 10 Kop Bracl1nali a zł 1 gr 18 Za 6 fasek i 4 Cwierci do wody Mularski roboty Za Węgielnice y Grundwage Mularzom Za 3 Oxefty na przezynki .

Za 3 Łopaty od wycinania Liter Reparacyi Roku Mistrzowi według Dyspozycyi Sz\. Magistratu .

Temuż za Toporek y 2 Swiderki Za Sadze do Pręgi malowania .

od wycinania Liter y Roku na Prędze Bractwu Ciesielskiemu y Mularskiemu za dwie Barwy Arlekińskie ze wszystkim Za Beczke Sledzj dla Robotnikow y Ludzi Item 5. Kop SIedzi od lmc. P. Kielera Piekarzowi za Biały y Rzanny Chleb według podanego Rachunku Za 46 Garcy wodki a zł 5 gr 10 .. 35 Beczek Piwa a zł 12 " 22 Ditto Ditto a zł 9 Za 1 Sądek Piwa Za 6 Zbankow, 12 Szklanek ktore na wartach potłukli Za 8 funtow Swiec dla warty Za 7. Garcy wina francuskiego na Konsolacią P: P: Cechmistrzom y Ichm. P: P: Wintiwierom wyznaczonym a zł 6 Kapeli od wyprowadu i wprowadu grania od narządznia Bembna, Rzemien i Pajki Doboszowi za dni 9 odprawuiącą wartę .

od noszenia Kot.ow przy Kapeli Za 9 Kwart y 3 Kwaterki wodki Dubeltowy Za 2 Butelki wina węgier. dla Ichm. PP. Deputa.

Fundacia Boży Męki tu się nie kładzie

Suma Expensy zł

1/ zł I gr 590 21L 3 7 3 20 45 16 10 2 9 l 15 2 15 90 4 l l 24 58 28 18 245 10 420 198 4 3 18 6 30 4 9 I 18 21 8/ " 2050' 26' 341

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry