KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

budynkach miejskich, jak ratuszu. "Hauptwachu", młynach, bramach, mostkach, za "ChendOl'zenie kanału"; za drzewo budulcowe i opałowe; za rąbanie i przecieranie tego drzewa; za czołna; za reparację skrzYll rybnych; za "Naprawę Węża od Sikawki po Ogniu Zgorzałego Chwaliszewa"; za wymiatanie kominów; za rewidowanie kamif>nic miasta, dokonanI' pl'Zf>Z łłl"Chitekta, cif>ślę, kominiarzłł iskrybenta. Jf>dllolit) za to charłł kter wykazują wydatki pozustałycll działów, z których nas najwięcej zainteresuje dział trzf>ci "E x p e n s H f> P a r łł c y i S z u b i n i c y i Prę g i", jako bardzo znamienny i dający sporo do lll)'ślenia. Przytoczymy go dosłownie podługoryginału:

. 1781

Expens Reparacyi Szubinicy y Pręgi

9 Dembowych Balek z Składu 7 Sosnowych Balek 10 Kwater Drzewa na Opał dla Ludzi 30 Dzierdzi na paliki do Obsznurowania 24 Tarcic na podłogę zaś Inne"o Roznego Drzewa dało się na Rusztowanie to wszystko ze Składu Kupionego Drzewa ktora Cena tu się nie kładzie co kosztuie od obrobienia Ciesli, tego Drzewa Pielarzom od Rznięcia Balek y Tarcic Łokci 305 a gr 2 1 ,2 Hem od Rznięcia Dembowego Drzewa Łokci 34 a gr 3 od Łokcia 7000 Starych Cegieł 3000 Nowych Cegieł od W lmc Xię. Probo.zcza 21 Beczka kamiennego Wapna a zł 15 Za Gwozdzie do Drzwi 2' '2 Kopy 60 funtow Zelaza na Ankry 49 1 /2 funta Zelaza na Klamry do Pręgi 49 funtow Ołowiu do Zalania Klamrow a gr 10 2 funty Stali Za kosz Węgla Za Nową Siekire dla Ciesli Za 2 Kielnie Mularzom Za 2 Młotki Mularskie Od Malowenia y posrebrzenia Kielniow, Młotkow y Siekiry . Za Toporzyska Stelmachowi

Latus

II złgr 25 12 1 2 315 7 15 18 14 25 16 10 2 1'2 1 7 3 10 7 1 15

II 590 1 211 / 2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry