ZAPIKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

4. H e p a r a c j a s z u b i e n i c y i prę g i e r z a w P o Z n a n i u z r. 1781 w ś w i e t l e d o k u m e n t u.

Pod tytułem "Przechadzki po Poznaniu" umieścił I{urier Poznailski w nr. 34 z dn. 22. I. 1927 podpisany kryptonimem S. N.

(Szymon Nawrocki) artykuł "o pręgierzu poznailskim, o kacie i szubienicy". Z interesującego artykułu tego, prócz wielu, nagłówkiem zapowiedzianych, ciekawych rzeczy, dowiedzieć się zwłaszcza można, w jaki sposób za dawniejszych polskich czasów karano w Poznaniu różnego rodzaju prz/'stępstwa i gdzie wykonywano egzekucje na skazańcach. "Niektóre egzekucje, mianowicie ścinanie. odbywały się nielllal zawsze przed ratuszem, być może około pręgierza. Rozpalonymi kleszczami szarpano skazailców na czterech 'rogach ratusza.Inne egzekucje, jak wieszanie. kołowanie, palenie i t. d. odbywały się za miastem, na \Vildzie" (tam, gdzie dziś jeszcze kapliczka zdobi mur, zamykający ogród Zakładu im. Garczyńskich od Dolnej Wildy).

-== ---

-=

Kapliczka na miejscu dawnej szubienicy przy Dolnej Wildzie, przed odnowieniem w r. 1927.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry