KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Czyściec czyli cuda Boże - Droga !{rzyżowa - Gorzkie Żale - Godzinki - GrzegOl'z św. - Hóżne rozmyślania (w kilku tomikach) - liczne "Nabożeilstwa" i "Nauki" - oraz kilkanaście żywotów poszczególnych ŚwiQtych. Prócz tych dzieł o charakterze specjalnym Twardowski podejmował się również wydawnictwo charakterze religijno-naukowym jak np. wSJlomniana już "Biblioteka Kaznodziejska" "Nauki Katechizmowe" (5 tomów) - X. Męcillskiego "Homilie niedzielne i odświętne" - Fabianiego "Kazania postne i pasyjne" - X. Dellerta "Historia kościoła" - X. Grodzickiego "Nauki Katechizmowe" - X. Skargi "Żywoty świętych" - X. StagraczYI1skiego "Historia Święta" (w 2 częściach dla szkół) - Fabera "C.onciones fnnebres" i inne - św. Franciszka Salezego "Filotea" itp. OSOhllO wspomnieć trzeba o czasopismach i wydawnictwach zeszytowych. Ma ich Twardowski w dorobku wydawniczym kilka. Np, w r. 1881 zaczął wychodzić miesięcznik "Prawdą a Bogiem", do którego wydawca przywiązywał duże nadzieje, skoro VI' r. 1888 z taką zwracał się odezwą na okładkach innych wydawnictw religijnych:

Poznań, w grudniu 1887.

Nieeh będzie pochwalony .Jezus Chrystus I

Rok b'zeci dobiega, gdyśmy w tymźe miesiącu wysyłali w świat po I'az pierwszy prospekt na pismo "Prawdą a Bogiem". Było to \\. czasie walki kulturnej, - ludność polska w osieroconych parafiach nie zawsze miała sposobność słuchania słowa Boźego w kościołach, dlatego pismo nasze podawało kazania oraz wykład Ewangelii św. na kaźdą Niedzielę i Święta i w ogóle nauki ściśle religijne; dzisiaj kiedy czasy się zmieniły, za co Pauu Bogu niechaj uędą pokorne dzięki, postanowiliśmy i pismo nasze cokolwiek odmienić, a mianowicie wypuściwszy kazania i nauki ściśle religijne, podawać będziemy artykuły więcej ogólne, lecz zawsze na tle religijnym oparte a przez dodanie pięknych rycin zamierzamy zmienić PRAWDĄ A BOGIEM na pismo ilustrowane dla ludu katolickiego w całym słowa tego znaczeniu. Umieszczać zatem będziemy obszerniejsze powieści, Historią Polską, - Historią Kościoła Św. Katolickiego, - nie mniej artykuły

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry