ZAPISKInastępni; W-y prof. dr Rymarkiewicz 5 ), W-y dr Osowickj6), pod których to panów kierunkiem pracowałem w bibliotece byłego Towarzystwa Oswiaty Ludowef). Dalej panowie W-y Napoleon Urbanowski) i W-y Edmund Callier9).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Polecając się łaskawym względom szanownego Zarządu piszę się z wysokim szacunkiem

Poznań, dnia' 26,10 80.

uniżony Bolesław Twardowski

Pismo polecające Józefa ł"epkowskiego hrzmi jak następuje:

Chcesz Pan ode mnie poparcia w sprawie uzyskania miejsca w biurze Towarzystwa Przyjaciół Nauk poznańskiego. Najchętniej uczynię w tym kierunku wszystko, znając Pana z najlepszej strony - tak z jego moralności jako i uzdolnienia, o którym miałem sposobność przekonać się, widząc Pana przed sobą przez 1 1 roku jako słuchacza pilnego wykładów moich, a przypatrzywszy się skutecznym pracom pańskim w zarządzanym przeze mnie Gabinecie Archeologicznym naszego Uniwersytetu, Ależ.. poznańskie zbiory dalekie do chwili ostatecznego ich urządzenia, z powodu budowy domu, w którym się mają pomieścić, pozwalają zapewne tylko na prace przygotowawcze - na zajęcia, o jakich jedynie sam ich gorliwy zawiadowcal() sądzić może.

:,) Jan Rymarkiewicz, profes lir gimnazjum ś. Marii Magdaleny, przez pewien czas jego kierownik, autor rozpraw uczonych a przede wszystkim "Nauki prozy", która się doczekała kilku wydań (pierwsze wyd. z r. 1855).

6) Antoni O., lekarz t 1899.

7) Założone w Poznaniu w 1872 r" poprzednik Towarzystwa Czytelni Ludowych (TCL.) Do założycieli należeli: Władysław Bentkowski, Seweryn Mielżyński, Władysław Kosiński, Mieczysław Kwilecki, i inni. Dr Osowicki był bibliotekarzem Towarzystwa. W r, 1878 rząd zamknął Tow. Ośw Lud. Zob. Józef Kisielewski: Światła w mroku. Poznań 1930 str. 26-28 R) Był niegdyś profesorem sławnej:w swoim czasie Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny (Cieszkowskiej, żony filozofa Augusta Cieszkowskiego) w Żabikowie, w której kształciło się wielu agronomów z całej Polski. Napisał historię tej szkoły w Rocznikach Tow. Przyj. Xauk pozn., tom XX str. 270 i n. \/) Pułkownik i dowódca w powstaniu 1863 r.

tC) H. Feldmanowski.

JR5

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry