ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

\V nastl:pnycll latach POłOŻOlIO drugi tor na Placu \Volności na Raponierze.

Personel kolejki liczył 4) osób. Z tego było 15 konduktorów i l) furmanów. Po 1 czerwcu lHRl r. zredukowano liczbę furmanów do 12, a kondukt.orów do 13. Administracja składała sit;' z dyrektora i inżyniem, sekretarza i książkowego. Na torze było trzech kontrolerÓw, w stajni 10 stajennych, dwóch uprzątaczy wagonÓ\\ i czyścicieli lamp. Późniejsze sprawozdania wyliczają \, kowali, samych Polaków. Początkowo mieściła się dyrekcja na św. Marcinie. \Vyrlatki personalne wynosiły około 40000,- mk. rocznie.

WP wrześniu lKHO r. nabyto najpierw dwie morgi na Jeżycach na terenie zamkniętego dworca Starogardzkiego przy ul. Gajowej. W 1881 r. mieścił się tam dom inspektora , stajnia na 80 koni.

remizy na 20 wagonÓw, kuźnia, ustęp i pompa. \Vartość tego budynku z gruntami oszacowano na 120000,- mk. Za morgę płacono 3000,-- mk. Wydatki za 1880 r. wynosiły /:;9920,- mk.. a dochody 857KO,- mk. A więc był deficyt. Od dnia l sierpnia 18HO r. do :n lipca 18Rl r. prz/'wieziono 810818 osób. Największy ruch był we wrześniu 1880 r., bo 103-1,22 osoby, najmniejszy w sierpniu t. r. 3832 osoby, z kolei w lutYll'l 595M osoby. \V 18/:;4 l'. zredukowano wartość akcji z 500,- na 400,- mk., a kapitału z 1250000,- lllk na jeden milion marek. \V 1890 r. rozpoczęła sil.' zmiana szyn. Stare szyny, umocowane na drewnianych - progach, wymieniono na szyny t.ypu "Phoenix", oprawne w żelazo.

Regularny ruch kolejki w pierwszych latach istnienia został niejednokrotnie na kilka tygodni przerwany na pewnych odcinkach i tak w r. 1888-9 wskutek powodzi, która zalała trasę od Starego Hynku do Tumu. Przerwy powodowały również zmiany nawierzchni wówczas dokonywanych. \Yystarczy powiedzieć, że kładzenie granit.owej kostki od dworca do Starego Hynku trwało od 1886 r. do 1892 r. Strat.y nieprzewidziane ponosiła kolejka w koniach. Jednak w 1889 r. nieprzewidzianie spółka mogła zredukować 12 koni, gdyż na trasie od dworca do Placu \Volności, po ułożeniu kostki gmnitowej, zamiast 2 koni wystarczył jeden

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry