KRONIKA MIAST A POZNANIAw Ziemi I?. i opis jej w tych latach ogłosił w Krakowie. I) Zmian tych dokonano zapewne na kapitule I') września 112 w ł,owiczu, bo 27 sierpnia był gwardianem jeszcze Hafał. l' Franciszkanów kustoszostwo dzierżył Mikołaj z Pilzna, 2) gwardiailst\\'o Łukasz. \V pięć dni potem wydano wyrole Przeniesienie Dusia do Franciszkanów uznano za nieważne i nakazano Hm wrócić do Bernardynów. Tych upoważniono, że lllOgą go pojlllać i Llwięzk: nie mają jednak go nieludzko traktO\vać, tym lllniej uszkodzi<; na ciele. Duś wiedząc, co go czeka, oczywiście si nie stawił. \Vobec tego Bernardyni ponownie si udali do sądu, prosząc o wykonanie wyroku. D. 2(i lutego Amicin ogłos!ł, że o ile nie wróci Antoni do Bernardynów w ciągu ośmiu dni, podpada klątwie. Oczywiście i to pozostao bezskuteczne. B czerwca 1513 obwieszczono klątwę po kościolach krakowskich. Jest to ostatnia wiadomość, jaką posiadamy o DusilI. Co się dalej z nim stało, nie wiadomo. 23) Za pewne można przyjąć, że nie wrócił do Bernardynów. W nekrolog u prowincji bernardyiIskiej imię jego nie zachodzi. \Vątpić się godzi, ażeby pozostał w Krakowie: jeśli uciekał przed poprzednim wyrokiem biskupim, to tym bardziej teraz to uczynił, pewnie nic cZ3kał nawpt terminu 2fi lutego. Czy znałazł przytułek w jakim ustronnym klasztorze franciszkaIl.skim? Ekskomunika, wydawałoby si, każe zaprzeczyć tej możliwości, aczkolwiek pod prowincjałem Walentym z Krosna prowincja franciszkańska popadła w taki rozstrój, że nie jest to bynajmniej niemożliwe. Kajdziwniejsza w tym, że Duś nie próbował dalej prowadzić swojej sprawy, co na owe czasy wca

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

21) AnzeIm umarł w Poznaniu 1519. Opis jego "Terrae s et Vrbis HierusaIem apertior descriptio" ukazał się jako dodatk do Introductio in pthoIomei cosmographiam Jana z Stobnicy, wydanej r. 1512 w Krakowie. (Bernardyni polscy l, 285; Bujak F. Studia Geograficzno-Historyczne Kraków 1925, 138-48.) 22) W aktach procesu nazwany tylko Mikołaj: \V wyroku Mikoła.i z Pilzna. W semestrze zimowym 1509-10 zapisał się na wszechnicy. (Album stud. II. 119).

<3) W Les donnees 454 podajemy, że Duś po wyroku uciekł na Litwę. Informację tę dał nam śp. o. Bogdalski, wszelako niezawodnie pomylił to z pierwszym jego wyjazdem r. 1509. O dalszych losach Dusia nie udało się nam znaleźć nic więcej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry