KRONIKA MIAST A POZNANIAprocesu Dusia, za co mu składam najszczerszp podziękowanie, i dzięki nim mogę na nowo podję,ć charakterystykę jego osoby i opis sprawy. Rzecz jest ciekawa. rzuca bowiem wiele światła na obyczajowość i życie miejskie w owych czasach, a chociaż sam proces rozgrywa się w Krakowie, to niewiele od tamtego odbiegało życie mieszczaństwa pozna1'1skiego. Same akta pochodzę, z b. _\.rchiwum prowincji małopulskiej.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Stanowię, zeszyt formatu 310 x 223 mm. papierowy, w okładce pergaminowej. której wewnętrzne strony sę, także zapisane. Paginacja jest dzisiejsza piórem o. Bogdalskiego strony l-55, kart bowiem liczy 2R. Nagłó\\'ek na wierzchniej okładce brzmi N o t a t e s t i u m e x o r d i n e n o s t r o c o r a m n o t a r i o, pismem spółczesnym z aktami oraz P r o c e s s u s c o n t r a A n t o n i u m d e P o s n a n i a pismelH ko1'1ca w. XVI. Nie sę, to akta oryginalne, tylko transumpt i to owoczesny, sporzę,dzony w r. 1512 przez notariusza w celach procesowych, pismem jednolitym i starannym. Zawieraję, a n t e c e d e n t i a i przebieg sprawy, atoli nie dają jeszcze wyroku. Uzupełnienie otrzymywaję, w owych obu dokumentach, we Lwowie przechO\vywanych, a i to jeszcze nie wiadomo, czy rzecz się na nich skoilczyła. Przede wszystkinl stwierdzamy, że bynajmniej nie odpowiada rzeczywistości, jakoby te akta rzucały szczególnie złe światło na Franciszkanów KOJnventualnych. Widocznie o. Bogdalski czytał je bardzo pobieżnie a pewnie też nie orientował się w terminologii przewodu prawnego średniowiecznego. Akta bardzo mało mówię, o Franciszkanach. Jako ujemny szczegół. którego zresztę, można było oczekiwać po tym, co skę,d inę,d wiadomo o ówczesnym stanie prowincji, można podnieść, że klauzura poszła w zupełne zaniedbanie. Znachodzimy wszelako też szczegóły dodatnie. R 150R d. 29 czerwca za pośrednictwem biskupa Jana Konarskiego, kanoników Mikołaja Czep ela, Macieja z Szydłowa, Jana Sakrana z Oświecimia i Gawła, dziekana kieleckiego, prowincjał czesku-polski Szczepan z Brna, art. mgr. i te ol. lic., Ambroży z Brna wikary morawski, 4) Mikołaj z Lelowa kustosz,5) Paweł

-I) Tego Ambrożego de Kunen wspominają kronika Jana Impekhovena z końca w. XVII 86v oraz kronika Szczepana Christa z r. 1733 48, obie rk przechowywane w A,'chiwum prowincji minoryckiej czeskiej w Brnie.

J02

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry