KRONII\.A MIASTA POZNAIAajjaśniejszy Zygmunt III. I\:ról Polski

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Przywilej Najjaśniejszego I\azimierza Króla Polskiego w którym klasztorowi Najchwalebniejszego CiaJ,a Chryst.usa obszar ziemi za młynem Topolnik i tegoż młyna ogrodami, idąc do wsi Starołęka po prawej ręce w miejscu Rataje, na sto łokci długi zaś na czterdzieści szeroki na wzniesienie i urządzenie cegielni (POtrzebnej) dla Kościoła Najchwalebniejszego Ciała Chrystusa; tamże również na budowę pieca drugi obszar ziemi o h'zydziest.u lokciach po wieczne czasy w roku tysiąc czterystasześćdziesiątympiątYlll łaskawie darował. uznaje i zatwierdza, Do akt Metryki Królestwa wciągnięto, \V \Varszawie, dnia dwudziest.egoczwartego miesiąca lutego 151m,

III.

o d p i s d o k u 11l p n t 11 Z rok 11 1730,

Augustus Secundus Dei Gratia Rex Poloniae, MagmIs Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czel'llichoviaeque, necnon HaeI'editarius Dux Saxoniae et Princeps Elector, Significamus praesentibus LiteI'is Nostris quorum interest Universis et Singulis repeI'il'i in Actis Metrices Regni Privilegium infrascdptum tenOlis sequentis. Siglsmundus Tertius Dei Gratia Rex Po!oniae, Magnus Dux Lithvaniae et c, Significalllus et c. Oblatas esse ad Acta Cancellariae Nostrae Literas infracontentas in Pergameno, conscriptas, titulo SerenisEimi olim Casimiri Regis Poloniae Antecessoris Nostri inscriptas, et Sigillo Regni communitas et obsignatas san as, salvas et i1Iesas, non vitiatas omnique adeo nota suspitionis cCll'entes; Donationem certi spatii pl'O Laterificio parando in Longitudinem f'entum in Latitudinem vero Quadraginta Cubitorum, tum et allii Spatii profol'llace construendo, Triginta cubitorum in Loco Rataie dieto Monasterio Ol'dinis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmeli in se continens. Quas ut in Acta Cancellariae Nostrae inseri ac eamm Rescriptum Authen1icum ex eisdem extradi mandare dignaremur, Quarum quidem LiterarUIII tenor de verbo ad verbum sequitUI' eiusmodi, In Nomine Domini Amen, Ad perpetuam rei me

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry