KRONIKA MIASTA POZNANIAtego, które \Y r. 1737 ofiarowali Poznaniowi podkomorzy pozn, Franciszek z Bnina Radzewski i żona jego, Zofia z Czarnkowskich.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Widomym znakiem kultu czeskiego patrona je..,t do dziś stojąca na Starym Bynku barokowa figura ś\\', Jana epomucena, postawiona - jak głosi napis - w 1724 roku, Kto jest fundatorem oraz twórcą tego pomnika, nie wiadomo, Nie znajdujemy żadnej wzmianki, która by stwierdzała pochodzenie pomnika, Chcąc od dawna już rozwiązać tl,) kwestię, nasunęły mi się pewne zastrzeżenia, A mianowicie, czy pomnik świętego, na którym widnieje rok 1724, istotnie stał od sameo początku na dzisiejszym miejscu. Wiadomo bowiem, że św. Jan f'pomucen jest patronem wód i powodzi, i dlatego figury jego najczęściej spotkać można na mostach i nad wodami. DI'obna zapiska, znajdująca sil,' w Rachunkach Miejskich, stwierdza, że nad Wartą, wzgl. w jej pobliżu znajdowała się taka figura, W roku bowiem 1747 Karmelici trzewiczko\\'i przy Bożym Ciele otrzymują od Magistratu Poznańskiego odpowiedni materiał w postaci cegieł na postawienie najprawdopodobniej cokołu pod statuI,) św, Jana Nepomucena C), Dalsze poszukiwania w celu ustalenia powstania pomnika na Starym Bynku, dały wyniki częściowo tylko konkretne, \V kapitule kolegiackiej św, Marii Magdaleny znajduje sil,) w dobrym stanie zachowana księga protokółó\\" bractwa św, Jana Nepomucena 3). z której dowiadujemy się, że dnia 15 maja 1730 i Hi. v, 1732 r, odbywały się przed pomnikiem św, Jana Nep. w Bynku Poznańskim wielkie uroczystości publiczne ku czci tegoż świętego J).

) CalI', Posn, 1746-47, Expensa, fol. 30, (24, VIII. 1747) ,.Na statuę S. ,lana Nepumucena 1.000 cegły Karmelitom u Bożego Ciała Przy Ich Mciach P, P. PI'ezydentach z rozkazu Tch MciÓw", (Archiwum m, Poznania), :1) Archiwum kapit. ColI. S, M, Magd. E. 10, .Jest to gruby tom oprawiony w skórę, tytuł na okładce brzmi: "L i b e r C o n f r a t p r n itatis Sankti (!) ¥oannes (!) Nepomuceni 1732", Za udostępnienie mi tegoż źródła oraz za daleko idącą życzliwość, okazaną w moich poszuliiwaniach, składam k s, k a n, d I' o w i S t, Z \\' o I s k i e m li mo,jP na,jserdeczniejsze podziękowanie, J) j, w" str, 2,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry