PLANY POZNANIA Z PRZED ROKU 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

.."-J:_-__.':"_J':'_ ., -,? 2. ;'- -: -...: ::---...'-- , ' -< r' ;:);-- -"><.:::_-_:..::::-_-: -. , v ' 8 ) \ -.......' '1 ";".

.0" \..----_

1. zamek 2. rynek 3. bastion bramy wronieckiej 4. bllstiony zachodnie 5. bastion bramy wrocławskiej

.. ... Ryc. 11. Szkic sytuacyjn;'"'saskich obwarowań ziemnych w r. 1734. - 1: 10000 stan obecny _ bastiony. szańce i reduty . _ . - wał zewnętrzny dawnych obwarowań saskich wał osłaniający obwarowanie projektowane 6. zaniec za furtką Ciemną 7. " garbarski B. bastion na Grobli 9. i 10. reduty

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry