PLANY POZNAKIA Z PRZED ROKU 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

': .; '!, ;; . _.::.:;:..: .

B::-+"lo:. ff CI

-r Q .. , &o $O f.. L L I

.110. .JeM , I

"DO SM I I

Ryc. 7.

Sytuacja zierrmych obwarowań szwedzkich z l. 1703-1704 (1709) stan obecny a - bastion wrocławski 1. rynek Starego Miasta b - szaniec za furtką Ciemną 2. nowy rynek Starego Miasta cc - " garbarski 3. kość. i kI. 00. Dominikanów d - reduta za furtl<ą dominikańską 4. " parafialny e - " żydowską 5. " WW. Świętych (zburz.) - reduty zwedzkie na planach z r.1734 6. ,. i kI. 00. Bernardynów g - szaniec osłaniający most na Strudze 7. " Przemienienia Pańskie- hh - reduta osłaniająca most miedzy go i Szpital Szarytek Groblą a Miasteczkiem 8 Bożeno Ciała ii - szaniec osłan. most chwaliszewski ." fi (wielki)

';o -.

,,t:t: :.\..:.?;:: I . . " : \>.....-- -_.,.

. ....-... . .

. .

-." : : -'" -.J .

.

.'1 ;'r". : . ""JL. I ,.I I I I

.. ......."1 .. . .

: l

I.,: ,r...... .

I'.' 0,.""" '. " '-': \ ;::::. , ' . : ::':_:.. J - !:.- . . L. :='_. "_ \.:::>,;:;;;..i:: :::;.. . 1 " " '. :.>i,/'" -:. . i! . . ; '.' .......: . . . .. . . ... ,... ' . . .,'. : \'" "'" ..'. ...._____.}>:-:.--:::ii::::::::!--...i u'\i.7 . ,2:;') C.c:;:.;;:2) f{2 .

Ryc. 8. Poznań.

Sytuacja obwarowań ziemnych saskich z I. 1711-1713 według planu z l. ok. 1713-1714 (poz. 8). stan obecny a) ratusz 1. zamek b) kościół i klasztor 00. Franciszk.

c) dawny kI. PP. Teresek 2. bastiony zachodnie d) kość. paraf. dawno 00. Jezuitów 3, " bramy wrocławskiej e)" i kl. 00. Dominikanów 4. szaniec za furtką Ciemną f)"" PP. Katarzynek 5. " garbarski g) "św. Wojciecha 6. bastion na Grobli h) tJ św. Józefa dawno kI. Karmel.

i) "św. Marcina 7. reduta naprz furtki dominikańskiej k) dawny kI. PP. Klarysek 8" tJ żydowskiej l) kość. i kI. 00. Bernardynów 9. bastion bramy wronieckiej m) ew. kość. św. Krzyża !=I (spalony w r. 1704 most Chwaliszewski, który prowizorycznie naprawiono, zastąpiony został dopiero po r. 17J3 mostem, łączącym Groblę 44 z Chwaliszewem).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry