KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

.£.

...2

Ryc. 6. Brama wrocławska w I-szej połowic XVIII w.

a - część zachodnia 1 - właściwa baszta wjazdowa b - "północna 2, 3 - baszty dodatkowe c - bastion 4 - mur wewnętrzny d - ogród 00. Jezuitów 5 - mur zewnętrzny

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry