PLANY P OZN l ANIA Z PRZED R OKU - l 1(93

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

'ill \ l; I . I Ir\ ,I' \\+ " ,\.; J j.. .

t} /1LJatJ _.? ROD OOl!!/ \ ".

j DLt}O O O OO\, : v/CILf!Cli (!Jff /. j : . ) O lil!l78CJ j\ _oL-L\ .... fr l'\) . t,o II I 1 } l dJ "o: .P : Q J.l (V . ' ;1\ &l "!"! >-,""'b" .

"\\ ._,0 \;" j , ' \ Ry,. 5. Po,ń I \ \ . p an miasta l z at ok. 1714-1715 (k . opla szwedzka)

......

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry