KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

" 1 t l "1 , .

.:.::,,"

I I l

"'_A., J'ł\;.

to

,.

\ \ .

i\ ' ,." · ;' ;\ ( f;'i:- ł r. \ ' \ \ \ : i- ',': -\.

. ,.., 't ,..} ''>1'h';' 1 . . ,,,' . \; . Ii f I \1\ !.i...>-' II'. .... -::-._ .""hł 'ił . . ' . f) : ",.......:.,,;" -4 T ---.::.:t'lł . . I ,.1 ., ......, .,.-.';- .. , h \,,' l ; l to; '.......' '. > f ,{-."I,- : , \. \ ( ... 'tD> ; l, ___..' . .,:\.. . :-:.- I ,; , 1;1' 1.t....1. . h \ ,J. " "''' a r(\ , '.

',fr,,'łt'h' ' \ J ' ' . ,,,.,, "'_',\;<.' ." ..- .

, ..1 -f....",... "" . . e ::::-..:.. ", .;Jt':iĄ:, ',. .:' " ; : f p i 'k \, f :. 5I£.j",,- "' N m. '.., .....-"t'" !I.f . , 'x.. " / " li' -\\). , . "",-,..1 , t , I I \.. i ' I ,'rf" " .... -." '. (; , 1 . , ' \ , ' ' .C, \ \,ł --:. )Y.:t " .. . "r Q 1\ " "łl \. " '! I ';; f. '....:;}:: .r ? ; I (A ''''':Ąu .l'.-. j / )'j, 2 ' ! .I: :' ,:oL:::..,.

. j, i.. ) \. :. .. "1'1\ . o', ,. N... ł!'; II ' f < \' "'. \ \ . " -: o. ,.' (/:' "::/' li' " L-...... 'ł ......, ...........-- "..,..P " 'I '- I. -_ ,..... '):&ł .1 , ,---. ' : . !" i -------" l I __) \ \ ,ł 'L/ \ / ;?J .n , :, :'f , l\"A'; ; '1ł"VL . " \l'; \ .l< f . t ł'W . ł.\ 'n ' \ 'Ii!, '\;t.. ., ;.;r ., .. ł"" , 1/ ", rr. , ".

, ,

\'" r ::..,? !\ ... iIo !o li 't.

ł;, ; m' lir'" > \ -\"\ , ,. .."0 '"i ! o-o '''''-ClI i ,,,' r; ł;;.; 1 . OJ l ;i:.):l o l' f;;" ,. ł M . -"''ł'-_. I .. "'>Y

1,': I I I l . I I !

,]

38 Ryc. 2. Oblężenie Poznania w r. 1704. (plan saski)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry