SKOROWIDZ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1

Czas czytania: ok. 21 min.

ROCZNIKÓW

I-XV

(Liczby rzymskie oznaczają roczniki, liczby arabskie strony)

Dział historyczny Cechy: budowniczyr,h III, 25 ,. krawiecki (Chwaliszewo) V, 1 krawiecki (Poznań) V, 109 krawiecki (Śródka) V, 157 " malarski LI, 85 " rybacki LI, 241 szewski X, 153 Chwaliszewo: Krawy V, 1 most li, 49 Chrzanowski Bernard XIV, 508 Czarnkowski, biskup, pomnik l, 173 239 Czarownica Xl, 268 Czepiel dr Mikołaj V, 203 Czerski, Jan II, 161 Dahlmann XII, 115 Dawizon Bogumił IX, 124, 243 Dębiec V. 97 Dominikani poznańscy II, 125 V, 367; Vlll, 335 Dunin, arcybiskup l, 225; lll, 245 Duś Antoni z Poznania i jego proces XV, 301 Działyńscy lll, 36 Dzierżyński Xl, 407

X, 132 V, 202 XIV, 495 . XV, 133 IX, 50 IV,IOJ I, 2 XV, 289 XIV, 263 490 Benecke o Raczyńskim. . XI, 404 Benzelstjerna Engestrom XIII, 321; XIV, 225; XV, 345 Bernardyni Poznańscy . III, 161, 203; IV, 105, 166! V, 80, 243; VI, 86, 160, 240, 314; VII, 39, 113, 180, 319; Vlll, 68; Xl, 95; XII, 145, 224; Xlll, 104 Berwiński X, 134, 382 Xl, 78, 416; XlI, 106, 246; Xlll, 64, 232, 341; XIV, 75, 161; XV, 240 Bibliografia regionalna . . XII, 244 Biblioteki kościelne w 1781r. . XV, 172 Biblioteka Radziecka . Vlll, 280 Bibliograficzne daty I, 205 Biskupi poznańscy IV, 1 Boguszewski Krzysztof . VI, 117 205; XII, 386 V,96lll, 9, 45 V,96 II, 65, 141, 235; XV, 232 Bractwo Strzeleckie I, 112 Budowniczowie poznańscy w 15 w.

lll, 25

Abernon d'Edgar Vincent Alda Aleksander l Aptekarze poznańscy Armaty poznańskie Artystyczne życie w 16 w.

Atak na twierdzę poznańską Babińskiego tragedia Below Fryderyk Wilheim

Boguty wieś ., Bolesław Chrobry, pomnik Bonin Boże Ciało, kościół

-

Engestrom Wawrzyniec Xlll, 321; XIV, 225 Engestrom Stanisław . XV, 345 Epoki w historii lll, 217 Erzepki Bolesław XII, 85; XIV 498 .

Flottwel VII, 52 Franciszkani: rękopisy IV, 56 Franciszkani"poznańscy XV, 121,205 Furmani poznańscy w Lublinie w XV w. VI, 95 Gamaiski Xl, 268 Garnizon poznański z 1806 r. XI,259 Gawęda harcerska III, 36 Gazeta W. Księstwa Poznańskiego . XIII, 367; XV, 49 Geologia Poznania . XI, 106 Giełda zbożowa l, 65, 107 Gimnaz,ium św. Marii Magdaleny X, 210, 367; Xl, 65, 385 Głód w Poznaniu w 1847 r. Vlll,278 Gniewosz J. N. jego pamiętnik IX, 124, 243 Xl, 385 Ił, 125 II, l, 29 XIV, 141 IX, 65 l, 107, 230

Gorczy('zewski Gothard św. kościół Górczyn .

Grecki Maksymilian Grzegorz Paweł z Brzezin GwardiR narodowR IX,

HRlHleJ i Impiedwo \\ Poznaniu X, 343; XI, 46, 129, 289; XII, l Handel Poznania z zachodem w średniowieczu V, 340 Harcerstwo III, 36 Herb Poznania I, 29 Herezja Czerskiego II, 161 Hindenburg X, 289 Historiografia III, 217 Hostie trzy XIV, 464

Kasprzak Marcin

. VI,357 Vlll, 410 kult XV, 225 . X,397 VIII, 315 II, 25 II, l, 29; V, 96 II, 133 Xlll, 185 . lll, 265 IV, 131, 178 . X,285 l, 178; III, 45 IX, 44 . IX, 262, 291: XIV, 37, 399, 512 socjalista pozn. X, 128; Xl, 407

Instrukcje w 1809 ,'.

Jabczyński ks. .J. N.

św. Jana Nepomucena .Janowski J. N.

.Jazda Poznańsku .Jezuici .J eżyce .Język cechów grecki . niemiecki " polski .Jurgens .

Kaplica złota Karmelitanki bose.

Kasprowicz Jan

Kasprzakówna Zofia Xl, 407 Kaulfuss Samuel III, 69 Kociełkowski ks. Michał IX, 69 Kolanowski Jan Kanty IX, 67 Kolanowski Stanisław V, 98 Kolegium Jezuickie II, 25 Kolej konna poznańska (1880-1898) XV, 317 XIII, 292 X.287 225; III, 245 III, 197

Komorowskiego Kronika Komunizm Konwikt teologiczny I, Korespondent poznański Kościoły i klasztory: Barnardynów III, 161, 203; IV, 105, '6b; V, 80, 243; VI, 86.

160, 240, 314; VII, 39, 113, 180, 319: VIII, 68: Xl, 95; Xli, 145, 224; XIII, 104 II. 65, 141, 235: XV, 232 II. 125: V, 367; VllI, 335 IV, 56; XV, 121, 2J5 li, 125 I, 178; 1lI, 45 . IV, 249 VII, 1, 101 . IV, 121 VI, 329; VII, 151; X, 235 436 . IX, 390, 392 VIII, 88; IX, 33 . X,282 księgozbiór IX, 147,285 VII, 206, 332; XV, 179 V, 1, 109. 157 Bernardynów III, 161, 203 M. Poznania . X, 305 XV, 347, 349, 371 KronthaI Szymon . .VllI, 281 Kryzys walutowy po śmierci Kazimierza W. XV. 68 Krzyżanowski generał XV, 85 Księgi obywatelskie I, 205 Księstwo Warszawskie V,170 256; VI, 41 Kultura odrodzenia a Poznań Xl, 118

Hożego Ciała

Oominikanow

Franciszkanów Gotharda św.

Katedralny Mikołaja św.

Marcina św.

Marii Panny Pojezuicki

Kościuszko Kosiński A.

Krasicki J.

Krasiłowski Krauthofer Krawcy Kronika Kronika Kurkowe bractwo l, 112 landwera Śląska XIV, 140 Lelewela obchód VlI, 309 Libelt Karol IV, 45, 65; V,204; X,286; Xlll,98; XV, 222 Liceum teologiczne I, 225; lll, 245 Litkup . VI, 360 Litografia XIV, 405 Lubomirskiego rokosz IX, 50 Lubrański, biskup. V, 202; X, 118 Łukaszewicz IX, 135, 138, 140; XIV, l Malarstwo poznańskie w XVII w.

VI, 117, 205 Malarze w XV w. . lI, 85 Matecki Teofil o Marcinkowskim X, 120 Małżeństwo warunkiem przynależności cechowej IX, 156 .Manucjusze V, 202 Marcinkowski Karol I, 89, 129, dod. 207; lI, 56, 72, 117.

229, 231; IV, 7, 225; V, 203, 204; VlI. 149; VllI, 279; X, 120, 285; XI, 254 I, 145. 161 IV, 1, 255; V, 47, 190, 283; VI, 72 . X, 281 169; X, 124 XIII, 412 I, 2; V, 227 lI, 60 111, 45 LV, 249 VI, 261, 336 V,96 I, 237 IV, 45, 65 II, 49 . IV, 258 XV, 179 . V,309 I, 15 VIII, 367

Masoneria narodowa Mennictwo pozn.

172, 193, 232,

Miaskowski przed sądem Mickiewicz Adam. IV, Miecz w katedrze pozn.

Mierosławski Ludwik Mieszkanie w XVI w.

Mieszko L, pomnik Mikołaja św. kościół Mikołaj I a proces 1846/7 Minikowo Moniuszko Moraczewski Jędrzej Most Chwaliszewski Muczkowski Józef .

Mury Miejskie

Naukowe towarzystwa .

Neofici Nering Melchior

Niestachów Nyenchow

Obywatelstwo Ogród Zoologiczny Opieka nad ubogimi Ormiani .

Orzeł na Rataszu .

Osady podmiejskie

Pałac Działyńskich Panny Marii kościół Paskiewicz a proces

V,96 V,96

I, 205 X,308 III, 33, 83; IV, 7 XIV, 394 . IX, 133 II, 1, 29; V, 96 III, 36 . IV, 121

1846/7 VI, 261, 336 Patruus Jan VIII, 367 Pawicki Sylwester. IX, 396, 405 Pawicki wydawcą Gońca Polskiego Pęcław Piątkowo.

Piotrowo .

Pisarze poznańscy w XIX w.

Plany Poznania przed 1793 r.

Pochwała Kazimierza Raczyńskiego Podmiejskie osady .

Poezje Mickiewicza Pojezuicki kościół

XIII, 406 V,96 V,96 V,96 111, 217 XV, 1

111, 117 II, 1; V, 96 . IV, 169 VI, 329; VII, 151; X, 235, 436 Pomnik Czarnkowskiego I, 173, 239 Pomnik Bolesława Chrobro i Mieszka I . III, 45 Poncino Tomasz VI1I, 356; XV, 188 Ponińskiego imieniny . XI, 262 Powstanie w 1809 r. . VI, 98, 179; Vlll, l, 160, 246 1830/31 r. I, 21 1846 r. I, 2

Powstańcy w Rogalinie 1848 r. .

Poznań w 1787 r.

1806 r.

1809 r.

1813 r.

1823 r.

XIV, 109 X,42 . VII, 291 . XII, 186 . IX, 364 XIV, 502

Poznań a zagadnienia słowiańskie w XIX w. . VII, 195 w 1920 r. X, 132 Poznań w planach strategicznych 1914 r. X, 287 Poznań za Księstwa Warszawskiego. V. 170. 256: VI. 41 Prasa poznańska . . XV, 191 Prawo miejskie w Poznaniu w XVI w. XI, 207 Prawo porządkowe 1462 r. I, 54, 68 Prefektura pozn. a powstanie 1809 r. . . VI, 179 Prehistoryczny cmentarz w Głownej . X, 323; XI, 1, 166 Pręgierz w Poznaniu w r. 1781 XV, 337 Prusku gospodarka w bihliotekaeh klasztornych VI, 106 Przedsiębiorey menniczni IV, 172, 193. 232. 255; V. 47. 190, 283; VI, 72

Przemarsze wojsk od 10061H15 r. .

Przemysł Przemysł skórzany Przyjęcie wojsk 1814 r.

Pułllski Kazimierz. VII,

X, 59 XV, 184 VI, 293 V.69 171; IX, 398

Raczyński Edward . . VII, 81 148: VIII, 181. 182. 183; IX. 58, 6 t, 133. 134, 271, 273, 274, 275; X. 282, 283. 284, 414; XI, 122; XIV, 153 Raczyński Kazimierz III, 117 Raczyńskich Biblioteka Vll, 133. 156 Rada Miejska II Mardnkowski I, 129 Radzieeka Biblioteka . VII, 280 Radziwiłł a Teatr Polski . X, 426 RndziwiłłO\,"ej Fundaeja . XII,251; VIII, 17, 113, 209 Rapperswil a Poznllńskie Tow.

Przyj. Nauk. . VI, 191 Rataje II, 1, 29, V, 96 Ratusz Poznański . X. 127 Reformaci na Śródce X, l Rezultaty rządów niemieckich l, 209 Rękopisy Biblioteki Raczyńskich VII, 217 Rękopisy franciszkańskie IV, 56

Rok 1830/31 I, 21 1843 I, 178 " 1846 l, 2 Rola P. w życiu narodu III, 129 Rozbioru Polski setnIl rocznica w Poznaniu XI, 397 Rybaków cech II, 241 Rządy niemieckie I. 209

Sarbiewski Maciej 1Il, 80 Sąd komisarski 6 miast I, 41 Scena Polska IX, 52 Sczaniecka EmiliI! I, 207 eklucjan X, 225 kórzany przemysł VI, 293 ocjaliści poznańscy XII, 300 Sołacz V. 96 Sołacz osada wl'zesnohistoryczna XIII, 1 V, 204 V,96.

V,96 IX, 157 IV, 25 l, 54, 68 księXIV, 351 XIII, 150 I, 112; X, 404 X.53

Spółdzielczoś,' Spytków _ Starołęka tarosta Wielkopolski Staszic, Stanisław .

Statut z r. 1462 Stefańskiego dzillłalność garska . Strusiek Jan Dr Strzeleckie braf'lwo Szewski Cech .

"Szkockie Rozmaitości" o Poznaniu . X, 420 Szkoły powszechne w 1R08 r. XV, 245 Szołdrski Władysław XIV, 464 Szpital i kościół św. KrzyżlI IX, 336

Sztuka: Malarze XV ". II, 85 Pomnik Bolesława i Mieszka III, 45 Pomnik Czarnkowskiego I, 173, 239 ztuka Wielkopolska XI, 30. 231. 361; XII, 66, 202, 363; XIII, 22 Życie artystyczne XVI w. IV, 101 Szubienica poznańska w r.1781 i 1831 IX, 73, 167; XV, 337 Szydłów . V, 96 Środa poznańska V, 213, 375

V, 157 V, 213 VIII, 327 l, 65, 107 Skorupki X, 291 V III, 293; IX, 16, 85, 204 Teologiczne liceLlłn J. 225: III, 245 Towarzystwo naukowe. V, 309 Towarzystwo Patriotyczne l, 145, 161 Trojański, Kajetan . IV, 237 "TrYlImf Poznański" II, 118, 139; IV, 79 Tułodziecka Aniela . XII, 119 Twardowski Bolesław XV, 323, 326 IV, 7; VIII, 279 V,96 III, 8!:J IV, 131. 178 . IX, 378; X, 70, 225 Wenetowo VI,108 Wenecjańska VI, 108 "Weteran poznański" m. 235 Wierzbice V, 96 Wierzbowski tefan, biskup X, 423 Wieś Boguty . V, 96 Wieża kościoła HW. Mal'dna VII, 207 Wilda V, 96; VI. 108 Wilms a wywłaszczenie XIV, 240 Winiary V, 96krawcy nazwa

Tabliczki na trumnach Targi zbożowe Teatr Koźmiana Teatr Polski

Ubodzy . 1Il, 33, 83; Umółtowo Walezjusz Henryk Walka o język polski Warmiński Ignacy, ks.

Witting . VIII, 284, 343; IX, 280 Włosi w Poznaniu w XV i XVI w.

VI, 1 Wojkowscy X. 100. 264 W ojkowska Julia XII, 85 Wojsko Polskie 1814 l'. . V, 69 Wroński-Hoene VII, 53 Wróbla Walentego biografia XIV, 448 kazania XIV, 381 V, 96 VI, 179

W sie miejskie Wybicki .

Wydawnictwa: Korespondent Poznański Pochwałl1 K. Raczyńskiego Poezje Mickiewicza "Tryumf Poznański"

III, 107 \II. 117 IV, 169 II, 118, 139; IV, 79 Weteran Poznański . VII, 235 Zach6u - handel z zadlOdem V, 340 Zatarg o mieszkanie w XVI w. II. 60 Zegary Miejskie IX, 48 Zegrze II, 1, 29; V, 96 Związek Kosynierów I, 145, 161 Żupański X, 402 Życif' artystyczne XVI w. IV, 101 Życie narodowe II, 129 Żydzi - lichwa X. 86. 249 neofici I. 15 poznailscy XII, 257 333; XIIl, 47, 171 XI, 408za asow

Dział bieżący aj Artykuly

Akademickie tudia w Poznanin V,388 Artystyczna nagroda XIV, 605 Autorzy i ich rozprawy w Kronice i Bibliotoce "Kroniki" XV, 371 Bihliografia: Publikacje niemieckie . III, 181 Bolesław Chrobry . III, 9, 187 Brak mieszkań. IV, 37 Budownictwo mieszkaniowe VI, 280 " podziemne II, 147

Dmowski Homall \', 400 Drożyzna Ił 56 Działkowe ogródki V, 300 Dziesięciolecie "Kroniki" X. 305 Estetyka reklamy [, 150 Finanse mIejskie V, 377 " "w r. 1780 a współczesne XV, 254 Fortyfikacje I, 34 Frankiewicz Ludwik II. 61 Gazownicze kursy II, 24

Kantego I, 217, V, 302 I, 246 . I, 205; III, l Poznania

Głosy o "Kronice" Gminy podmiejskie Gospodarcze znaczenie

V, 102 Granice Poznania . III, l Groby zasłuzonych I, 135; XIV, 601 Historycy, zjazd . III, 271 Kasprowicz Jan XIV, 512 Katarzynki V, 297 Koszty utrzymania I, 56 Kościół Katarzynek V, 297 Kościół św. Marcina - wieża VII, 207 Kronika m. Poznania . X, 145; XV, 347, 349, 371 . XII, 421 II, 24

Kryzys Kursy gazownicze

Literacka nagroda. V, 400; VII, 343; XIV, 605 Łazienki rzeczne III, 184 Marcinkowski Karol I, 135 Miasta rozbudowa . I. 241; II, 14, 37; XIV, 242 Miasta ustrój. II, 207, 246; IV, 12 Mieszkanie IV, 37 Mieszkaniowe stosunki . . XII, 247 Mieszkaniowe budownictwo VI, 280 Mowa żałobna na pogrzebie ś. p. Orozdowicza . III, 268 Muzeum Wielkopolskie, zbiory przyrodnicze . XII, 127 Nagroda literacka. . V, 400; VII, 343; XIV, 605 Nagroda artystyczna XIV, 605 Naramowice I, 79 Nekrologi: Bugzel Czesław VII, 72 Cielecki Aleksander . XV, 378 Cynka Jan . . XI, 278 Dowbór-Muśnicki . XV, 380 Drozdowicz Augustyn III. 268, 269 Fontana Julian Maria . XV, 379 Frankiewicz Ludwik . II, 61 Jasiński Józef . XI, 279 Jerzykowski Dr Zbigniew XV, 378

. XI, 280 XV, 377 . XV, 378 . V, 40 XIII, 428 V, 101 XIII, 136 I, 215 V,299 VI, 203

Leitgeber Jarosław Machowski Dr Walenty Nowak Kazimierz Przybyszewski Stanisław Samuiski eweryn Sokolnicka Zofia Stychel Antoni ks.

Święcicki Dr Heliodor Tyc Teodor Numizmatyczne Towarzystwo

Obszar Poznania i zabudowa VII, bO Odnowienie kościoła Katarzynek V,297 Odznaka 55 p. piechoty II, 155 Ogroblenie Środki I, 33 Ogrodnicza wystawa IV, 217 Ogrody Poznańskie IX, 169 Ogród Zoologiczny XIV, 534 Ogródki działkowe V, 300 Okna wystawowe . Il, 196 Order białego Lwa dla Prezydenta Ratajskiego VII, 214

V,207 XV, 347 349, 371 Piłsudski Józef XIII, 149 Plac Wolności - przeistoczenie I, 124 Plan Poznania z czasów sejmu czteroletniego XIV, 571 Podmiejskie gminy I, 205; III, l Pomnik Bolesława Chrobrego IlI, 9 " 15 p ułanów . V, 403 Pośmiertne wspomnienia XI, 278 Poznań w przypowieści II, 195 Poznań w spisie ludności w r. 1931 XIV, 585 Prace miejskie w r. 1927 IV, 270 Premiowanie okien wystawowych II, 196 Prezydent Rzplitej w Poznaniu IJ, 120 Projekt ustawy o gminie miejskiej 11, 207, 246 Przeistoczenie Pl. Wolności I, 124 Przejęcie Naramowic I, 79 Przybyszewski Stanisław V, 408 Przypowieści Poznańskie II, 195

P. K. O. w Poznaniu Piętnastolecie "Kroniki" Publikacje niemieckie III, 181 Pułk 55 piechoty . II, 155 15 ułanów V, 403 Raczyńskich Biblioteka VII. 156, '217 ,. Biblioteki rękopisy VII, 217 Poznaniu 1919VII, 66 VII, 214; XII, 396 . IV, 220 I, 34 Raczyń. VII, 217 Poznania l, 241; II, 14, 37; XIV, 242 Wodociągów I, 190 Rozerwanie Wielkopolski . II, 224 Rozporządzenie o uposażeniu nrzędn. komun.. III, 14 Rozszerzenie granic Poznania I, 205; III, l Rozwój Poznania pod rządami polskimi 11, 201 Rozwój Poznania w ostatnim stuleciu IV. 85 Rządy polskie w P. II, 201 Rzeka Warta I, 116, 133

Rada Miejska w 1928 r. .

Ratajski Cyryl Regionalizm polski Rejony Forteczne - Rękopisy w Bibliotece skich Rozbudowa

Sikorski premier w Poznaniu I, 81 SokoInicka Zofia V, 101 Starców dom XIll, 332 Statystyka mieszkaniowa VII, 221. 335 Struktura handlowa Poznania XIll, 417 w Poznaniu

Studia akademickie

Stulecie Biblioteki

V, 388 Raczyńskich XVII, 156 1,33 I, 215

Sródka, ogroblenie Święcicki Heliodor

Targi Poznańskie .l. 35, 61; II, 151; VI, 202 Uposażenie urzędnikó\\ 1\1. 14 Uroczystości Bolesławowskie III. 187 Urząd Statystyczny Vlll, 96 Urzędnicy komunalni 1Il, 14 Ustawa o gminie mie,iskiej II, 207 246; IV, 12 Ustawa o \"Ozbudowie miast I, 2, 41; li, 14, 37 Ustrój miejski II, 207, 246; IV, 12 Walka z żebractwem IV, 60, 81: XIII, 113 Wady znaczenie dla Poznania I, 116, 133 Wicherkiewiczowa Maria . VI, 278 Wielki Poznań I. 205; III. 1 Więckowski Erwin XII, 406 Wodociągów rozbudowa I, 190 Wskaźniki drożyźniane. I, 56 Wydział Zdrowia Publicznego IV, 240 Wystawa Ogrodnicza IV, 217 Wystawa Związku Miast III, 123 Wystawy Poznańskie IV, 197 Zasłużonych groby Zdrowie publiczne Zieleń w miastach dnich Zieleń \\' okolicachl, 135; XIV, 601 IV, 240: XI. 427 zachoVIII, 195 PoznaVIU, 199 VIII, 188 III. 271nia Zieleń w Poznaniu Zjazd historyków Zjazd poświęcony ogródkom działkowym . Znaczenie gospodarcze Poznania Zniesienie fortyfikacyj Zoologiczny Ogród.

Związek Miast Żebraetwo

V, 3

V, 102 I, 34 XIV, 534 III, 23 IV, 60, 84; XIII, 113 Errata IV, 94; VII, 169; XV. 204 Ruch wydawniczy I. 37, 62, 86, 127, Kronika ważniejszych wyda- 158, 201, 271, 244. II, 21, 47, 63, darzeń . I, 16, 36, 61, 82, 123, 159, 199, 251. III, 21, 43, 85, 125, 142, 157, 200, 220, 224. 67. 86, 127. 149, 194, 216, 244, II, 47, 62, 80, 122, 199,227, 250. 273. IV, 23, 43, 62, 83. 119, 168, lll, 26, 43, 67, 85, 127, 148, 194, 191, 223, 247, 275. V, 104, 209, 215, 244, 279. IV, 23, 43, 62, 83, 303, 410. VI, 111, 199, 287, 367 100, 119, 167, 191, 223, 247, 275. VII, 75, 161. 239, 345 VIII, 109.

V, 103, 208, 302, 410. VI, 111, 206, 289, 382. IX, 80, 184, 288.

199, 286, 366. VlI, 74, 160, 238, X, 147, 302, 447. XI, 126, 284, 344. VIII, 107, 205, 287, 380. IX, 437. XII, 140, 253, 443. XIII, 142, 76, 182, 287, 416. X, 146, 300, 336, 434. XIV, 149, 256, 606.

444. Xl, 123, 281, 434. Xli, 139. XV, 114, 198, 383.

251, 438. XIII, 139, 334, 430 Towarzystwo Miłośników Miasta XIV, 147, 254, 603. XV, 113, Poznania I, 17, 37, 63, 87, 169, 381. 128, 144, 204, 224, 246. II, 21, 48, Miscellanea I, 34, 35, 64, 83, 124. 160, 200. III, 24, 68, 81, 205, 217. li, 24. V, 300, 302. 87, 160. 196, 216, 244, 276. IV, VI, 202 24, 64, 84, 276. V, 416. VI, 115, Notatki I, 88, 128, 144. 160, 208, 374. VII, 168. VIII, 204. IX, 76, 224, 248. II, 124, 160, 200, 228. 186. XI, 124. XII, 252, 442. XIII, 252. 1II,68, 128, 196, 276. IV, 168, 433. XIV, 152, 260, 612. XV, 248, 279; V, 108, 417. VI, 204. 119, 203, 284. 392.

VII, 358. XII, 253. XIII, 141. XIV, 261, 612

Recenzje i ważniejsze wzmianki Bederska. Elźbieta: Edward hr. Ra- Karol Marcinkowski jako leczyński i Biblioteka Raczyńskich karz. I, 203 I, 47 Dr med. Ludwik Gąsiorowski Beitriige zur Geschichte der Stadt XIII, 434 Breslau. XIV, 149. XV, 385 Przyczynki do historii pow st.

Berkan, Władysław: Życiorys własny. wielkop. XIII, 435 l, 221 Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift fii.r Polen. IV, 62 V, 106, 411. VI, 202, 372. VII, 244. 357. VIII, 207, 290. IX, 81, 289. X, 449. XII, 445. XIII, 336.

XV, 114 Dobrzycki Stanisław: Historia literatury polskiej l. Polska niepodl. VI, 114 Ereciński, dr Tadeusz: Prawo przemysłowe m. Poznania w 18 w. XII, 253

Białkowski, Leon: Szkice z życia Wielkopolski w 17 w. III, 150 Biblioteki wielkopolslde i pomorskie.

VII, 348 Biuletyn zagraniczny III. Targu Pozn.

I, 86 Bross, dr Kazimierz: Przyczynki do działalności społeczno - lekarskiej Karola Marcinkowskiego. I, 202 Historische GeseIIschaft fUr Posen XIV, 606

Jernas, Florian: Księżyc nad poznaniem. XV, 388 Kaczmarczyk, dr Kazimierz: Akhl radzieckie poznańskie T. I, II i III, 152. X, 147 Kaletka. dr Adam H.: Poznań a Henryk Walezjusz. III, 152 - Z przeszłości m. Wielichowa.

VII, 349 Kantak, X. dr Kamil: Bernardyni polscy. XII, 141 Klasztor Dominikanek, św. Katarzyna.

VII, 287 Kronthal, Arthur: Dr. Karol Marcinkowski. 111, 241 Książka adresowa stoł. m. Poznauia.

l, 62 Księga .Jubileuszowa Bractwa Kurk.

w Poznaniu. VII, 348 Księga Pamiątkowa miasta Poznania.

VII, 161

Laubert, Manfred: Studien zur Geschichte der Provinz Posen. V, 411 Leitgeber, Jarosław: Z dziejów handlu i kupiectwa pozn za dawnej Rzplitej. VII, 346 Mika. Marian J.: Studia nad patrycjatem pozn. w wiekach średnich. XV, 198

Pamiętnik jubileuszowy Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu.

l, 201 Pamiętnik Stanisława Węclewskiego' Xll, 142 Paternowski, Stefan: Finanse miasta Poznania w wiekach średnich.

XV, 383 Pawłowski, Edward: Poznań w hist.

rozwoju. VI. 368 Praktyczny Przewodnik po Poznaniu' VII, 166

Przegląd Krajoznawczy XIV, 607 Przewodnik Opieki Społ. po Poznaniu.

VII, 167 Przewodnik po wystawie miast i Zw.

Miast Polskich. VII, 351 Rocznik Łódzki T. I, II i 111. - VlI,352 X, 147. XII, 140 Rudziński, H.: Bibliografia pracy społ.

VII, 352 Rutkowski, Jan: Zagadnienie reformy rolnej w Polsce 18 w. 111, 153 Rybarski, dr Roman: Handel i polityka handl. Polski w XVI w. VI,367

Sappok, Gerhard: Die Anfange des Bistums Posen und die Reihe seiner BischOfe von 968-1498. XV, 385 Schader, Hildegard: Geschichte der PIane zur Teilung des alten polno Staates seit 1386. XV, 387 Schulze, Hermann : Das Posener Land. III, 157 "Slavia Occidentalis". VI,371. VII,246 Sobkowiak, Walerian: Józef Chociszewski (1837-1914). XV, 384 Sperczyński, dr Władysław: Rocznik Pedagogiczny (I. i II.) Xll, 444.

Xlii, 434 Truchim, Stefan: Geneza szkół realnych w W. Ks. Pozn. XIV, 256 Warszawa, Księga pamiątkowa (191828). VII, 351 Wicherkiewiczowa, Maria: Obrazki z przeszłości Poznania II, 251 Rynek poznański i jego patrycjat. 111, 155 Wielkopolska w przeszłości.

111, 273 Ignis ardens. IX, 148 Łódź na purpurze. XI, 128 Wojciechowska, dr Maria: Z dziejów książki w Poznaniu w 16 w V,413 jako wychowawca V, 104 Edward Raczyński i jego dzieło.

VlI, 345 Zaleski, Zygmunt: Rzeźnia Miejska i Targowisko Zwierzęce w Poznaniu 111, 156 Zbiór Statutów Miejskich IV, 247

Nazwy ulic w Poznaniu V, 104 W olny cech krawiecki w Poznaniu. V. 303 Walka z pożarami w Poznaniu.

VI. 287 Obszar i zaludnienie miasta.

VIl, 166 Życiorysy zasłużonych Polaków 1.

i 19. w. (Józef Chociszewski.) XIV, 256

Spis rycin 1. Anioł Stróż podług obrazu K. Boguszewskiego w kośc. św. Wojciecha w Poznaniu. VI, 212, tabI. 8. 2. Below Fryderyk Wilhelm. Fotogr. portr. olej. XIV, 267.

3. Below Fryderyk Wilhelm. Fot. XIV, 285.

4. Below Fryderyk Wilhelm. Puginał z kości słoniowej. Fot. XIV, 338.

5. Below-Huie, Joanna Katarzyna, Francuska, matka Fryd. Wilhelma.

Fot. XIV, 269.

6. Below, Stefan Jakób. Fot. XIV, 288.

7. Chrzcielnica z r. 1580 w Małem Krzycku (pow. leszcz.) Piaskowiec podług Alberta Besink. Ryc. XII, 69. 8. Feliksa z Kościana, Podpis, fot. Xlll. 301.

9. Feliksa z Kościana; Kontynuacja, fot. XI1l, 306.

10. Feliksa z Kościana, Kontynuacja druga, wraz z marginesem Kamieńskiego, fot. XIII, 312. 11. Feliksa z Kościana, Kontynuacja trzecia, fot. Xlii, 319.

12. Gmerk Henryka Horsta, ryc. XII, 73.

13. Górków Pałac, Plan poziomy, ryc. VlII, 25.

14. Grób w kolistym obwarowaniu kamiennym z Nadziejowa w pow.

średzkim, ryc. Xl, 195. 15. Kapliczka na miejscu dawnej szubienicy przy Dolnej Wildzie, przed odnowieniem w r. 1927. Ryc. XV, 337. 16. Klasztor Benedyktynek, b. p,ałac Górków według rys. Minutoli'ego, ze zbiorów Muzeum Wielkopol. Miedzior. Vlll, 53. 17. Kościół Katar.lynek przed odnowo (podług drzew. K. T. Prausmiillera) V, 298.

18. Kościół pojezuicki w Poznaniu (Rys. arch. S. Pajzderskiego od r.

1912) X, 244.

19. Kościół pojezuicki w Poznaniu (poczłon. ścian i rozprowadzenie ornamentu w czasie budowy w r. 1651-1705), ryc. X, 247. 20. Kościół pojezuicki w Poznaniu, wnętrze (z fot.) VI, 330.

21. Kościół pojezuicki w Poznaniu. Rzut poziomy, ryc. X, 240.

22. Kościół pojezuicki w Poznaniu. Rzut poziomy, ryc. X, 242.

23. Kościól pojezuicki w Poznaniu. Rzut poziomy i przekrój poprzeczny (podług oryg. rys. ręcz. znajd. się w "Bibl. National" w Pary:tu) X,237.

Kroniki Benedyktynek, Kartka z.... (ze zbiorów Bibl. Raczyńskich), miedz. Vlll, 33. Kroniki Komorowskiego, Początek tekstu, fot. XIlI, 293.

Krzyżanowski Włodz., Gen.... w mundurze ofic. armii unijnej z okresu wojny seces., fot. XV, 94. Krzyżanowski Włodz., Gen.... w późniejszym wieku. Fot. XV, 101.

L'abandonne, według lito gr. Teofila Mielcarzewicza. XIV, 419.

tazienki rzeczne (nowe) przy Warcie na Bociance (5 ilu str.) III, 186. M'ldonna z dzieciątkiem na półksiężycu w kośc. św. Małgorzaty w Pozn. (fotogr.) VI, 220, tabl. 10. Madonna z dzieciątkiem na półksiężycu (Miedzioryt) VI, 220, tabl. 11.

Madonna z dzieciątkiem w kośc. paraf. w Byczywole, fotogr. VI, 229, tab!. 12.

Madonna z dzieciątkiem w kośc. paraf. w Środzie, fotogr. VI, 229, tab\. 13. Madonna ze smokiem i św. Ludwik według obrazu Boguszewskiego w kośc. paraf. w Sierakowie, fotogr. VI, 237, tab\. 14. Św. Marcin w katedrze pozn. według obrazu Krzyszt. Boguszewskiego, fotogr. VI, 124, tabl. 1. Św. Marcin j. w. fragment., fotogr. VI, 132, tab\. 2-3.

Matka Boska wśród aniołów. podług obrazu niezn. ma\. w kościele św. Małgorzaty w Pozn., foto gr. VI, 213, tab\. 9. Matka Boska Szkaplerzna w kośc. paraf. wSierakowie. Fotogr. VI, 237, tab\. 15.

Medal ofiar. Józ. Ign. Kraszewskiemu. XIV, 333.

Medal ofiar. Kard. Miecz. Ledóchowskiemu. .XIV, 332.

Medal przed st. dr. Karola Marcinkowskiego. XIV, 345.

Medal na 400-lecie Mikołaja Kopernika. XIV, 330.

Medal pamiątkowy 200-1ecia odsieczy Wiednia. XIV, 336.

Naszyjnik z czworograniastego drutu bronz. skręc. dookoła swej osi.

(Pałczyn, pow. wrzesiński.) Ryc. Xl, 179.

Niebieskie Jeruzalem w katedrze pozn., według nieznanego malarza foto gr. VI, 149, tab\. 5-6. Niepokalane poczęcie w katedrze pozn. Według fot. z obrazu Krzyszt.

Boguszewskiego, VI, 140, tabl. 4.

Niepokalane poczęcie, j. w. (fragment) VI, 157, tab\. 7.

Pałac Hr. Edw. Raczyńskiego w Rogalinie II. Wartą p. Poznaniem.

Ryc. XIV, 111.

Piechowski Julian, radca miejski, prezes Ogr. Zoo!., i wiceprezes dyr.

Sylwester Urbański. Fot. X, 321.

Pieczęć .Jakuba Stephana na jego testamencie z r. 1658, ryc. Xlll,27.

Pieczęć pozn. bractwa strzeleckiego, ryc. X, 413.

Pieczęć znajdująca się na testamencie Barbary, wdowy po Mateuszu Kossiorze, ryc. Xl, 383.

Pieczęcie arcybiskupów-sufraganów.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Tłok. XIV, 317.

XIV, 319.

XIV, 320.

.. POlllllik Kosińskiego dłuta W. Marcinkowskiego w kośc. św. Wojciecha w Poznaniu, fot. IX, 33. Pomniczek ofiar. w r. 1861 dr. Wład. Niegolewskiemu, fot. XIV, 339.

Popiersie Tadeusza Rejtana (Medal). XIV, 326.

Portret Józefa Kraszewskiego (Medal) XIV. 324.

Poznań: Brama Wrochl\vska w 1-szej poło XVIII w. ryc. XV, 42.

Dom nr 79. fot. z rys. około 1850. XIV, 584.

Dom starców przy ul. Mostowej. Dar kup. pOZlf., fotogr.

Xlii, 114.

Dziurka albo Syberia w Poznaniu. Ryc. XIV, 444.

Gmach miejskiego ośrodka zdrowia przy ul. Słowackiego.

Fot. XI, 431.

Mapa stanowisk przedhistorycznych. Hyc. X, 325.

Oblężenie w r. 1704 (plan saski). Hyc. XV, 38.

Ogród Zoologiczny: Główne. wejście. Ryc. X, 316.

Pawilon dla małych drapieżców i gr'zoni. Ryc. X, 31S. Ogród Zoologiczny. Plan sytuacyjny po r. 1928. XIV, 541.

Wielka woljera dla ptaków brodzących.

Ryc. X, 314.

Plan fort. Poznania z r. 1712. Graverta. Ryc. XV, 39.

z r. 1716. Rouxel'a de Longra ve. (kopia Errdla), ryc. XV, 45.

Plan fort. w dobie sejmu czterolet. (1788-1792) XV, 56.

Plan z czasu oblężenia przez Pattkuła w r. 1704 podło rys.

P. S. Faber'a XV, 36.

Plan fragmentu muru mie,iskiego odkrytego przy Placll Kolegiackim. XV, 180.

Plan miasta z l. ok. 1712-1713. (Kopia szwedzka), ryc. XV, 40.

Plan z lat 1714-1715 (kopia szwedzka), ryc. XV, 41.

Plan w r. lS00. Okolica pl. Sapieżyński. X, 406.

Plan naprawy bramy wronieckiej z I. ok. 1716-1710. Hyc.

XV, 46.

Plan sytuacyjny dawnego szpitala i kościoła św. Krzyża.

l X, 346.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

84.

85.

86.

87.

Rynek i Hatusz w Poznaniu Wedł. lit. Baeslera. Fot.

XIV, 426.

Stary mur jednej ze ścian dawnego cekhauzu. Fot. XIV, 583.

Sytuacja obwarowań saskich z l. 1711-1713 wed!. planu z l. około 1713-1714. Ryc. XV,44. Sytuacja ziemnych obwarowań szwedzkich z I. 1703-1704.

Ryc. XV, 43.

Szkic orientacyjny ul. Międzynożnej (rys. A. Sikorska).

XIV, 581.

Szkic orientacyjny środka Rynku. (rys. A. Sikorska) XIV, 582.

1761. Ryc. XV, 48.

Szkic sytuacyjny saskich obwarowań ziemnych w r. :734.

Ryc. XV, 47.

Szpital Miejski. Aseptyczna sala operacyjna. z fot. XI, 429.

Widok miasta od strony Miasteczka. Rys. piórkiem ok. r.

1740 Fryd. Bernard. Z fot. IX, 353.

92. Poznań-Główna, ul. Smolna 19. Grób I. Fragment talerza, ryc.

X,337.

" Grób III. a) waza gliniana, b) negatyw tego ornamentu, Ryc. Xl, 6. Naczynie z grobu m. Ryc. XI, 10.

Naczynie wazowate z grobu m. Ryc. XI, B ul. Smolna 17-19. Plan sytuacyjny grobów. Ryc. X,328.

ul. Smolna 17. Przystawki z grobu Ryc. X, 335. Schemat grobu. Ryc. XI, 3.

Schemat grobu. Ryc. X, 332.

Schemat grobu II. Ryc. X, 339.

Skorupa zdobiona z grobu II. Ryc.

X,342.

ul. Smolna 17-19. Skupienie kamieni. Ryc. X, 330. ul. Smolna 19. Ułamki urny z grobu I. Ryc. X,333. " Urna, przystawka i pierścień bronzowy z grobu III. Ryc. XI, 4. ul. Smolna 17. Urna, przystawki i ozdoby bronzowe z grobu II. Ryc. X. 340. ul. Smolna 19. Urna, przystawka i pierścień bronzowy z grobu III. Ryc. XI, 4. ul, Smolna 17. Widok grobu I. po usunięciu obwarowania kamiennego. Ryc. X, 331. Widok grobu II. z połud. zachodu. Ryc. X, 338.

ul. Smolna 19. Widok grobu III. z połud. zachodu. Ryc. XI, 2.

Zdobiona skorupa z grobu m. Ryc.

XI,8.

111. Poznań-Sołacz, ul. Mazowiecka 43. Ryc. 1-4 grzebień kościany w pochewce i t. d. XIII, 21 tab!. 3112. Poznań-Sołacz, ul. Mazowiecka 43. Ryc. 1-8, szydła kościane, ostrze dłutka rogowego, kawałek uciętego rogu. XIII, 19 tabl. 1. 113. Poznań-Sołacz, ul. Mazowiecka 43. Ryc. 1-9. szydła rogowe, szydła kościane, kołki kościane i i. xm, 20, tabl. 2. 114. Prieschka, pow. Liebenwerda, (prow. saksońska). Naczynie z m okresu epoki bronzu, zdobione ornamentem guzowym i t. zw. imitacją ornamentu sznurowego. Ryc. XI, 184. 115. Rada wojenna powstańców w Rogalinie. Ryc. XIV, 125.

89.

90.

91.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

lOS. 104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Z fot. VI, 330.

117. Sklepienie w presb. kośc. pojezuicko w Poznaniu, z foto gr. VI, 333.

118. Sklepienie nawy głównej w kośc. pojezuicko w Poznaniu. VI, 335.

119. Śmierć św. Stanisława Kostki, płaskorzeźba w kośc. pojezuickim w Poznaniu Z foto gr. VI, 330. 120. Tabacznik z Poznania. Litogr. Jaroczyńskiego. Fot. XIV, 442.

121. Ukoronowanie N. P. Marii podług obrazu H. Hahna w katedrze w Pelplinie. Z foto gr. Xl, 157, tab!. 7. 122. Wyprowadzenie skazańca S. Konarskiego z celi więziennej. Lit.

Baeselera wedł. obrazu R. Postempskiego. Fot. XIV, 428.

123. Wystawa rolnicza i przemysłowa w Toruniu 1874 (Medal) XIV, 329.

124. Zakrzewski, L W. prezyd. m. Warszawy (Po dł. lit. z "Zbioru wizerunków wsławionych Polaków" K. A. Simona). XIV, 412. 125. Zwiastowanie w kościele św. Mikołaja w Inowrocławiu. Fot. VI, 237, tab!. 15.

SPIS A UTOROW.

Basiński, Apoloniusz, XV. - Bederski, Antoni, II. - Białkowski, dr Leon, I. - Błaszczak, Alfons, II. - Bodniak, dr Stanisław, VIII. - Brosig, dr Alfred, VIII, XI, XIII, XIV. - Bross, dr Kazimierz, II, IV. - Chybiliski, Aleksander, I, II, III, IV. - Czasz, Stanisław, I, II, III, IV. - Dąbrowski, Kazimierz, II. - Dobrzyńska-Rybicka, dr Ludwika, XII. - Drozdowicz, inż. Augustyn, I, II. - Dybowski, mgr Janusz Teodor, XIII, XIV, XV. - Erzepki, Róża, XII, XIV, XV. - Fidler, dr 'Wacław, XIII. - Formanowicz, ks.

kan. Leon, XIV, - Gładysz ks. dr Bronisław, III. - GłębockaPiotrowska, Irena, VI. - Głowacki, mgr Witold Włodzimierz, XV. - Głowacki, dr Zygmunt, I. - Grot, dr Zdzisław, VIII, IX, X, XI, XV. - Groth, Paweł, V. - Gumowski, dr Marian, I, IV, V, VI, XV. - Hahn, dr Wiktor, XIV. - Hejnowicz, ks. Ludwik Cezary, XIV. - Hozakowski, ks. dr Władysław, I, III. - Kaczmarczyk, dr Kazimierz, I, II, IV, IX. - Kaletka, Adam H., III. VIII, XIII. - Kantak, ks. dr Kamii, III-XV. - Karpińska, dr Aleksandra, X, XI, XIII. - Karwowski, dr Stanisław - s.puścizna, którą uzupełnił Mayer, ks. prał. Wacław, VII. - Kasprzycka-Strauchowa, Zofia, XII. - Kawecka, dr Zofia, XII. - Kirkin, inż. Stanisław, I, II. - Kirschbraun, dr Arnold, VI. -Rnapowska, dr Wisława, VII, VIII. - Koczy, dr Leon, XII, XIII. - Koehlerówna, Aniela, III.

- Kotowicz, inż. Antoni, I. - Kronthal, Arthur, VIII. - Kultys, Władysław, V. - Leitgeber, Jarosław, XII. - Luczakówna, Helena, Edmund, VII, XIV. - Malinowski, I{azimierz, X. - Mayer, ks.

prał. Wacław, VII. - Mika, mgr Marian J., XI-XV. - Munch. dr Henryk, XV, - Nadolski, dr Bronisław, XIII. - Noryśkiewicz, ks. dr Jan Kanty, XII. - Nożyński, Tadeusz, X. - Olszewicz, Bolesław, IX. - Opieński, Henryk, I. - Pajzderski, dl' Nikodem, I. - Pawłowczak, Józef, IX. - Pohorecki, dr Feliks, VIII, IX, X. - Pollak, dr Roman, XIV. - Powel, Witold, XIII. - Prawdzic, III. - Rakowski, dr Wiesław, XI, XII, XIV. - Rankowski, ks. prał. Leon, II. - Ratajski, Cyryl, II, III, IV. -. Ruciński, inż. Kazimierz, I. - Runge, dr Stanisław, X. - Siuchniński, Leon. XIV. - Skałkowski, dr A. M., XI, XV. - Słabęcka, mgr Ewa, XIII, XV. - Sosnowski, M. E., (spuścizna) VII. - Staszewski, dr Janusz, VI-XII. - Straszewska Łucja, XI. - Strauss, E.' VIII. - Suchocki, mgr Mieczysław, IX. - Szarota, Marceli, V. - Szczygieiski, Wacław, VII. - Szulc, dr Tadeusz, IV, XI. - zweminówna, mgr Janina, XIV. - Szymańska, Romana, VI, X. - Ślaski, Bolesław, II. - Terlecki, dl' Tymon, X-XIV. - Tiałowski, mgr Paweł, XIV. - Tułodziecka, Aniela, (spuścizna), XII. - Turski, Stanisław, VII. - Tyc, dr Teodor, II. IV. - Tycówna, Maria, IV. - Tyrakowski, Nikodem, VII. - Wasylewski, dl' Stanisław, IX, X. XII, XIV. - Waszak, mgr Stanisław, XII-XV. - Wietrzychowski, dr Bronisław, XIII, XIV, XV. - Willaume, dr Juliusz, VIII, IX. - Wituska, Zofia, IX. - W odziczko, dr Adam, VIII. - Wojciechowska, dr Maria, II. VI, XIV. - Wojtkowski, dr Andrzej, I-XI, XIII-XV. - W. P. 8., III. - Zaleski, Antoni IX. - Zaleski, Zygmunt, I-XI, XIII-XV.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1937 R.15 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry