POZNAŃ W WIETLF. SPISU Z ROKU 1931.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

chwiała poważnie rówIHJ\\agą płci przez ZlIaczne wYlIiszczeBie niektórych roczników l11ęf:]{jch, W roku 1921 te prDpOl'cje układały się nie l1111lej charakterystycznie ze względu na bezpośrednie skutki codDpiero zakoń.. czonej wojny. MianDwieie na 100 mężez'zn było kobiet w grupie wieku 0-9: 96; 10-,12: 101; 13-16: 104; 17-19: 118, 20-29: 154; 30-49: no; 50-59: 130; GO i więcej lat: 182.

Główny Urząd Statystyczny opublikował Ilarazie liczby ludności w powyższych tyllw grupach wiekn. P\\-ydatnia ja zaś najp]astyezniej poniższy wykres, na którym mużna śledzi( układ poszczególnych grup i ich wzajemny do -;iebie H-osunck, Wyrwa. jaką stanowią roczniki {)d 10-16 lat, to roczniki wojenne, w'datllie zmniejszone w liczebności. Zauważamy również na wykresie zdecydowaną w wyższych grupach przewagę kohiet. Liczby dla lmżdej grupy podane są w tysiącach,

MĘŻC2'=:1ŹNI HOMMES -1-14.5

WIEK-AsE :rm 60 6.0 IWICE :P:ii ET PLU

31.2

30-'t9

9.8 I s KOSI 10.0 FEM 131 I 39 .4 30.9 8 ' 21=Rłł-fH 5.7 lli 6 1t:f:J 21,8

ET MES .9

8.5 50-59

",6

20-29 17-19 13-16 10-12

26.8

5.5 6.2 226

0-9 1931

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry