KHONIKA MIASTA POZNANIAczonym CekauzC'nl LIwie IzdC'hki sobie przylegle a pod Cekhauzem dwie piwnice zlławna zdawnasci da 1eyże kamienicy n:dC'źące y inkarporawane": (Akta Ilipat. li, obejmuJące też da\yny ł1ł'. 'j IW f. 3-3:IJ' Plan z ali. r. 1740, repradukawany astatni() przez J. I..alhcga, \i)ar.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

fJI'ZYP. 10) fałszy\\ ie laka li7.uje areJl:11 Nr. 11-26 hudy śledzimY\'. Nr. 35 jatki rzeźnickie, lf_ IIi /' ' ." Z .., '"" '" t rt ". .\ł 1 .... .ł ł "'''I.....'' '.. ' rt ..; źb"lll'!-I"::' .. ... \ l' li _ I .. .. . - .- -- .

Ił ł 1Ip - --'W'r U1 :: ...,.. ", -.. .

, ..,"' .. ;1 !E: t, ...".'li r-- - .. . f . ł"S<M\M.'"ł''' ' f. .. t).t"....Jh.'"'..'--..ł..,""1h.C:,..J", . a ł :.;r,.#-O ...,"ti:J: . , cr...:::.. "","fr::L!!""''-'.lII'l'_.:. .

, .. ,--,", .*"'...... I ' \ " : , .:::i l i i ' k';;! ) ł Ci. .

.. I "" ',,'nft':'ł' .. .

, t .' ,.. .

" ,.;!:. , . . .. r ", .

:U_!"r:t.. ' "

IIJ\JlI l1lil1li 12ftjl Ił:

== ... ,

MU rIIIllII'I UlW ..,

NI I/I,III .-vJl}t V.1a:

"'1\1.1 lIlIIIW "',« VU,

Fatog'l'afia z I'vsunku damu Rynek nr. 79, wykonanego okało 1'0' ku 1850 fJt'zez l\1atyldę Flatau z domu Fphraim, córkę Mendla Józ. E. .J ak '\'f,kazujC' api s z -stycznia 1798 r., elam ten nie wiele się zmienił (Akta hip. XI'. 79, t I); wówczas miał dam 3 pir;tra, "dapellstehcnder Dachstuhl" kryty dachówkami, wjazd lJl"uliOwany, w sieni po pra, wej ręce na francie .izdehkę o 1 oknie, na piętrach 3 okna i drz\i dQ jednej z piwnic wprast z Rynku. Na zdjęciu niema tylko wjazdu, który najwidacznicj prz(,budawano po r. 1798. FOIt. ofiarowal ,p, O. Ephraim.

Dr Maria Woj,ciechowska Lean Siuchniński 584

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry