KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Nazwa ssaka

- _ I Ojcz yzna I cfy cto- I Kto darował I :y{j I i Zł W o sce niewoli .

Jeleń koński Rusa eqwnus Cuv,

Jeleń bengalski Rusa pordnus Zimm,

Aksis Axis axis Erxl.

Jeleń Dybowskiego Pseudaxis hortulorum Sw

Jeleń szlachetny Cervus elaphus germi\nicus D. również odm. karpacka.

Daniel Dama dama L.

Wapiti Cervus canadensis Er.

Wapiti ałtajski C. can. sibiricus Mtsch

Sarna Capreolus caprel' lus L.

Antylopa białoczelna Damaliscus albjfrons B.

Gnu pręgowane Connochaetes taurinus Bur.

Indie, Ceylon

Indie

Indie, Ceylon

China

Europa

okolice śró1liemnom'Jrskie

Ameryka pó n.

Ałtaj zach, Mong,

Europa

Transvaalpol. i centr. Afry ka

Antylopa indyjska B,.selaphus tragucamelus Pali. Wsch, Indie

AntylOpa końska Hippotragus niger Har.

Antylopa wodna Cobus lech e Grav.

Afryka środk.

Zambezipospolitynad:eś,zaprowi!dznadleśpospolitanadleśj,takjjtakjtakjtakj,takjjtakj,takj,j,

Nazwa ssaka

' Ojczyzna - , d Cy Z p ac l ho- I Kto darował I :r{ I ' ZI W o sce niewoli "

Antylopa Kozi'jeleń Antilope cervicapra "ali Indieprzedgazelka Antilope corcas L.

Muflon Ovis musi mon Pali,

Owca czarnogłowa Ov. aries steatopyge persiLa Ovis aries campestris

Owca grzywiasta Ammotragus lervia PalI.

Tar Hemitragus jemhicus H. Sm.

Koza domowa o rogach kręconych z grupy Capra prisca Ad -Niez.

po za tą Kozy angorskie i koza karło", ata afryk. Bawół pospolitv Bubalus bubalus L.

Czerwony afrykański Bawoł Bos caffer nanus

Gajal Bos frontalis Lamb.

Yak Poephagus grunniens L Żubr Bison bonasus L.

(mieszanka)półn Afryka

Sardinia, Korsyka

Polska

Dzikie góry Atlasu

Himalaje

Polska

Azja Mniejsza hodowla

Wsch Indieśrodk. Afryka

Indie

Tybetwymarłpospolita

Polskahod.

Białowieia Palk H210dowycYlk [oslmy

Blalia Szyłlertakjjtaktak takj. j,takjtakjtakjjj,jtakj,

Nazwa ssaka

Bizon amerykański Bison americanus Gm,

Zebu Bos taurus indicus L.

rasy "Mysore" i Guyarat.

I CZy zacho- I - , Czv ro- I Z "' e ' Kto darował dził w '" '" dzi Polsce lIiwolil ." I I tak j.

I Ojczyznapółn. Ameryka

Indie

Zebu karłowate I Bos zebu indi us minor Indię

Rząd XI. Lemury -- Prosimiac

Lemur murzynek Lemur macaco L

Lemur mongoz Lemur mongoz L,

Lemur kata Lemur catta L

Madagaskar

Madagaskar

Madagaskar

Rząd XII. Primates - Naezelne

Szympans Anthropopithecus treglodytes L.

Koczkodan mi\lbruk Cercopi'hecus cynosurus Sc.

Koczkodan zielony Cercopithecus sabaeus L.

Cercopithecus callitrichus E. G.

Koczkodan lalanda Cf"rcopithecus pygerythrus f. Cuvten'ral. Afrya (Fou'a DZalon)

Afryka zach, Afryka wschod.

Afrykazach,

Afryka śr.

i wshod.

Koczkodan rudy Cercopithecus patas Schr. Afryka zach,

Koczkodan Mona Mona mona Schreb,

Afryka zachodf. A. Ossendowskitakjtak j. tak j. jtakj.

Nazwa ssaka

- -- I ----- I Czy '::;h- I -------- I c-'-;C- I '7 E Ojczyzna. Kto darował d.ił w ':;:.. dZI w Polsce n' ewoJi ''"

Koczkodan białogardł. Afryka Mona albigularis Syk. wschod. j.

Ostrobrewka czarna Cercocoebus fuligin 'sus.

E. Geof Afryka zach. tak j, Ostr0brewka obrożna Cercocoebus torquatus (collaris) Gr, Zach. Kongo Makak Cynomolgus sinicus L. środk. Indie tak j.

Lapunder Nemestrinus nemestri- Sumatra nU5 L Jawa tak j. M?got (nropa połudn.

Inuus inuus L. fiibrallar Milo łko j.

Rezus Indie, Chiny Macacus rhesus Aud. ( Ha'inan) tak j.

Makak niedźwied,i Macacus arctoides Geof Birma, Siam tak j, Makak czubaty Cynopithhcus niger Desm Celebes Heinrich Makak murzynek Cynopithecus maurus F.

Cuv. Celebes Heinrich j.

Gelada Theropithecus gelada R. Abisynia Pawian sfins Choiropithecus sph'nx E. zach Afryka tak j.

Pawian Anubis wsch.

Choiropithecus anubis F. Afryka Pawian abesyński Abisynia, Hamadryas hamadryas L. Sudan tak j.

555

Nazwa ssaka

Mandryl Maimon maimon L.

Dryl Maimon leucophaeus F.

Cuv.

Kapucynk i Cebus fatuellus L.

Cebus hypoleucus H, Cebus macrocephalus S.

Oj:z:a-- I -Cy zacho- I to darował l r/ I dZl w Polsce niewo i '" I Izach, Afryka

Afry ka wschjfinyana. Kolumbia Kikaragna, Panama BrazJlia. Peruj, j. j.

GROMADA.

p t a k i - A v e s. \" rubryce urodzeil tJrzy ptakach dodaję "zr.", to znaczy, że wychowały młode IJtactwo. Bez "Zł.... a tylko "tak", Zl1aczy, że złożyły jajka, Rubrykę darÓw 01)Uiszczam, ponieważ IH'ÓCZ kilku krajo\\ych IJtaków, które II aro wali zwiedzający - iUlle nabyla sama Dyrekcja.

Rozmaitych krzyżówek i bastardów llic ]Jodaj{).

Czy żyje I Czy I gnfeidził w Polsce jest w niewoli

NazA a ptaka

Ojczyzna

Ratitap

Krótkoskrzydłe

Struś afrykański Struthio camelus L.

St. molybdephanus Rch.

Nandu Rhea americana L.

szare i białe

Emu Dromaius novaeholandiae L.

Kazuar hełmiasty Casuarius casuarius L.

Kazuar Beccariego Cas. beccarii Sd.

półn. Afryka Somalijpółn. wsch. Brazyljajzach, Australiaj.

Ceramj.

Aru

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry