ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

litej, w ldórYlII przestrzega przede \Vszy"tkim przeli uiebezpieezeńHtwem niemieckim, poznanym przez :;iehie tak gruntownie \V eiągu kilkudzieięcioletniej walki z naporem germallskim.

Papcp Stefan: Bernard Chrzanowski. PoznalI 1928. 8°, str. ':17.

tenże: Dern. Chrz. jako wychowawca młodzieży. Pozllail 19:2K 8", str, 12. (Odb. z "PI'zyjacieIa Szkoły"); Pamjętnik I Zjazdu NiepudIegIościGwców b. dzielnicy prusldej. Poznań 1933, str. 1/-21. Pon:Hlto Lytowane wyżej prace Chrzanowskiego. "Przegląd PoznalIski" 1894-6.

Andrzej \Yojtkowski.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry