ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

.\utOl'f'm zapiski \\ języku lat'i11"'-ldm, nie klasyczuyJn \\ pm w([zi'(', j('t k>,. ,]Ja IIsj.o-narz \V -.c j ł- 1 p r II B r o fi /. i s z e w-: k i, późniejz- pł-ofesor l-eligii \\" gimllazjum św. Marii "-'laglIaleny, pf'niteu('jarz i ka7l1odzieja pny ];:atedrze poznmbkiej S).

:\1 e IllOI' i a e ('ausa.

,\ II" k s a 1,1 II .. I' 1111 P l' I' a l, o I' H o s s i a p i II (' i v i t a t L' P o S n a 11 i a e.

(11''-). ,\11110 I{ij [)i,' :!:i pcto/.Jris [lecielit l10his P'J.ll,lIl1pIISilHl,; 110.. 110)' 'Iui dUI'aulf> a ,.,110 illitia civitate 1'0sIIallia Ilon e<;t aurlitus, W'łIlPl' l'I'aefal0 allIlo I'Ł <lip IW'lIsis qui lIil's eł'Ht fl'l'ia qunl'ta po-sl Do łllillil'ałll \'ig('siIlJ:t1ll post pelltl'('It'st('1I pł, f('><!Ulll .Tonnni;; a Capio;trallo. Adv"l1it J osua,:\i:'lI\ hOl'n fortl' :--c:pthlla luatlltill" i 11' ("II']lelllo (= ka rda PO\\'szPI'hJl,) Sel'eui:,wi1lIlłf; .\ I e x a II II l'" JillJH"l utr.I' o!1łllis HOissiae, -, nmJitantihlls ("I'ISi..jIlIlJ IJl'incip" Czal'lol'',,,I'J quon<l:ulI 1'1 illcipe Pelollo, SIIJtIlIJf) :\lal'l'hn1i COlllilf' Tolstoy, .Jcncrali Arlju'ante Lintner, ilPIII t'x pal'l(' Hr>gui łłost)'j cOlllilabaullll' ExceUlmti"'siIIIUs Comc" 1(,III;r..u1h 1.'1 J)oltlilll," Zil'thcII Ajul.ms InspectJonalis __ Iti omll!'s pCl' duos iu diver;;is post SI.' cal'J}entis \'enerullł. Sf']'('<1issillJlIS iJlj,peratol' I UlU rOluilibus consistpbat in lllajol'i Iost Soc. .JI'SU ColI..gio IJCllCS )JfllOl'hiall'lII Ecc1ebimu /I. :\Ingdalf'na" in hosJ1itio Pl'j IlIal' (',)]Hlignationis l'edo (, contra turl'im, aJhC J)]'31lLhulll f'fjllitnns all"ral i'r;H'elll-; pI'Il'ltiO !!Iilitulll in loco )lenI''; C,a'l!l 1:!:Jr,ł!IJ IlUOlld"ltl El'l'!""imn :S. .Io,pplIi, lIUIIC "l'c!r-simu rnilit.l!"'1I1 Cal\iithJ!'UIII. /.IH'll'; is1ius e,PI'fitii rlicitul' ad pr;lc.<;eIlS ..Excl'lzit'r-Platz", c.\/')'rl'l):l1 autem pmesPllte JIII}lI.'ratOł'c militf's cxrellf'ntis:-;iJnus .TeIH'ł'aJis v. Za slro.\\ (ellel'aIi8 l'osn:utiellsis. exe'l'l'itiuJII rlul'ahnt ad hOI'illn, in finf' eJus lIescellllit iJlIi}Jel'atol dp equo, transivit n!iquoti,'>:> pen e:;; liIH.am PI l'pce)Jit clI' IIWilihu8 ;!'l'cgarii [trma (= karahin) }Jonrlel'abatlluP suig IlIalIiIJus, ł'ediYil. d"ill (ljui 1 ans ('UIlI ....uis romitiblls ad collf'l-tium. molaloa1uI' i/Ji nd f(;rle -;1"1'1 U\(la II 1 !JOIlIf']'irlinllalł1, tum discessit runI conlitilm;.; III! J'ł'auclilll1l in DOJlIlllll Vilhellltinlll' Platcnc pro.pc Po"thaus arl E'\cf'll"lllis'-'lIIllilll 1'0Sll. (;(,Il(,ł'all'ItI v. Zastl'o\\", fi lito jJranelio in, \isitavil qualJllalll Ihltissam (;Cł'ItHlIWIII quae ea;;u nrlvc"nlt 1"0:;11<1lliam, haec visitajio PI'at in rlGlIlO I'la'('a o Vn,tislavicJlsis hael'f'rlis rIomus pcil'ht'I't. - Post. hal'c dl'ta (jllill!;'!łl fOl'te po>,1 IIlP['idil'lIl hOl'illll uIlIeni die (Ull1qł!f' iisd/'lłł l'OIUj1ihu:; 1'('1' ł'latl'Rnl SI. :\Iao1iai dhll'ssit TI,">oliIlum.

") EIl'll-chus DiOl'Cl'si,,, 1'0;:11. IW, si 1'. 7X, 'iO, 82.

') 'lułlIe]"[, eja '',\ łnsk[ł ol! 1-1\' jPst dorlalIdem mo,jl'lIJ.

4g7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry