KRONIJ{A MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

-5 r-= _. ::.

O-ó .., ::::: ;; :: -.

":I r; "f. 2 ci ,-' g == 'f.

'Jo. ::-.

O ;:, ::r;:: ;5 :: :-..;: 'l.. c: ;::J . ej ...... Ć:-..: "T.. ,..... -; i.

:::: .......

::; ;.

::" :--.: 'J7 ::' '=' ;::

"':-:"

--;-.

, _.

"t' ..

..

.I

"".--:

..f. .

.

"...., . , ł ... .,' '.

targowr", alho też: "Der Markt und clas Rathaus zu Posen", należy I'ó\\'nież hez.,przeczllie elf} llajlepszych litografii, które wyszł- z 110,1 prar litograficzll£j \\' Poznaniu. Nie ustępuje jej może tylko dl'uga litografia Bae"lera. również dlukowana u Kurna.towskiegoO, mianowicie I'eprodukeja obl'.azu Romana Posternpskiego: \VYPl'owadzeuie skazańca S. I(o'llal':,.kiego z celi

.1

. "Ą' I .. !I I ,,\ , ił ;., *..: ' J i'

, r,> ;4 'u ;'

,-..., .

7 -

' ..: '.

, '\;!' 'tj ', ''\' J, ' t . ł' ł (,'

;" ).. 'J> .,,1 ' J ,'Ii '\

--'--' .....

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry