DZIEJE SZTUKI LITOGR:\FICZNEJ W POZNANIU MI' "'4___< '.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

.Jt< ' , ' ł.flf. I

.[ . II" ł "i'ł.::.e} ł .. : " 't '" ',tl · "'1 dłif :t ,'Ii; " :;il .

, - ,ł..: ),, ,fi' t. ", "'\ 4 t1 t, ." . r .. , ",;';;;" ,. . ''-: '. j, -' ;.. - I _ r :t .' .'Ii . \ 'łf " ("" i..t - 'r. , " t '. I .: J.: c, Jo ., . . ;'/i .. .', d) . 'oL "."-'t ł'\ "' , . <--; 'C.. j f ..... 10: J:1 ,) .. - , "",.,.' - A":- tfII t tA.. ,< "'o J, . :Ę c., '. I ł:. '''' , tJ , l J . & "1,:1; . ",7- -- . ,'f-l ", :..,!If.' ą :' , . . ' , . \ xr j "",.J ,,/f :i:"; '.". , ': . ':1 ,..,. " .. , "l,..' \ I . \ '<:\ .

t"1J ' :,;j --,; ('\1 .'. t'

, .,

.,.

J#

.., 'p ąo i' ,

....,

.N <.; :: <li '" t: <:: '2 ..... oS ;;:: O (.J E

.

'.

en O ....1

}]> ,... :3 -g c: ,t:;) c::

.,

" .,..,4 1''' ,,.

;, '.

"ł':-ł. ,ol \.

't 11 .

.} \, .

..,f

.

jekty do kart trtuJoOwych, ilu'-'tl'acje do bajek I\:l'asil'kiego, lilektóre weale udane) jest wątp]iwe; ze wzlędu Ha ich styl uważać je należ' ra,('zej i'a dzieła ojca, JÓzpfa :\lieIearzewicza. 17 )

17) Hastdwiecki, :::;Jo'wnik rytowników polskich, 'Pozna.ń 11)(j.

str. 19'Z; Kołaczk 0\" ski, Słownik ryt. p, Lwów 1841, str. 38.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry