KRONIKA MIASTA POZNANIAw Berlinie, oralz TpO'fil .Mie]earzewic.z, o którym będzie później mowa.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

. ""...,

.,.,. ł :7,,_ ". . ;,. ...... ".- -;" ;".,

....(

,ł. ·

-;;

\ ,.

:,,3;;..' łi '" . t 'II

I ... ...1ł.. .,.1I...\,'Ił ...' '"'.. lJ;... -'

'.

I. W. Zakrzew£ki, prezydent m. \Varszawy, Litografia. z "Zbioru wizerunków wsławionych Pola!{ów" K A. Simona

Oprócz innych litografii, które omawiać będziemy w związku z Mielcarzewiczem, ukazał się u Simona także album przeds'tawiający na 23 tablicach armię polską.S) W zakładzie litograficznym K A. Simona ukazała się też jedna z naj wcześniejszych litografii związanych z nazwiskiem

S) J, I, Kraszewski, Catologue d'unf' collection iconogr. pol., Drezno 1865, str. 288, podaje, że album pOosiada 18 tablic. - Kompletny album znajduje się w posiadaniu p. mec. Stanisława Celichowskiego w Poznaniu; 'por. katalog wystawy Powstania Listopadowego (Poznań 1931, nakładem :\1uzeum \,,"ojskowego w Poznaniu), nr. 18.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry