KRONIKA MIASTA POZNANIAkonnte. Karthago ging zu Grunde, weH es nicht auf c-inem Felsen, 8'ondern aur Goldsand gebaut war.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

\Venn aU e, die ihre PHine nieht dUI'eh eigene Tiit:htigkeii zu r!'alisieren such!'n. sond!'l'II ihre Zwecke mit Hilfe d!'s Goldes zu erreichen streben. des LDoses (!) Karthagos cingedcnl{ (...!) wiirdPlI, SI) wiirden cinerseits nieM sOIViel Ideen fehl gehen, andrerseits Wiil"de es nicht 80 viel Gemeil1'heit in der \Ve1t gelben.

..

Prof. Zimmerman'Il, oceniając tę pra,cę Jako "dobrą" - napisał pod tekstem treką opinję: "Die Dispo3ition i3t im allgemeinen l'icbtig: die Ausfubl'ung zeichnet 3icb aus dUl'ch Tiefe der Auffa3sung, deI' gegenubel' einzelne 3cbiefe Oedanken kaum in3 Oewicht 'allen: die aUS3el'e Dal'3tellung ist nicbt obne Oeschick und die FOl'mfeblel', die die Al'beit aufweist. 3ind entweder n;cbt erbeblich, odel', wie es mil' 8cbeint, nur Vel'ge3slichkeitsfeblel'''.

Prócz Kasprowicza - tylko ,abiturjeIIt Hoppenheit otrzymał za pracę niemiecką. podobny stopień. Ale jego elaborat nip dorównuj.e Kasprowiczowemu ani w planie, ani w rozw;inięciu. Ze wszystkich prac z języka, niemieckiego, napisanych przez towarzys'zów niedoli abiturjenta Jana Kalsprowicza, jego praca była najlepsza.

Prof. Roman Pol lak.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry