KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

do poprawy przed Bożym Narodzpniem: ,,'Vinn:iśmy zrobić rachunok sumienia, <;koro już zbliża <;ię wielkie to święto Bożego Narodzenia, abyśmy tego dnia mogli godnie stanąć pośród lyeh, ('O w łasce Bożej prz\. jIllą komuni<;> św. A dobl'ze wiecie, ż,e żydc musze duchownc polega na godn)m pożywaniu Ciala Chr)r. stusowego". \Vszelako (220) "wielu muzyce się oddawa i próżną radością zabawia a do dzieła Bożego nie przystopujH. \Vielu mogło by w tym czasde wysłużyć sobie odpu<;zczenie grzechów, jednak nie wstają rano na pierwszą mszę co po'Spolicie zowią R o r a t y, aniprzych{)(lzą na kazania, nie dbając na to, że po wsiach i miasteczkach znajdują się ludzie daleko pobożniejsi niż po wielkich miastach, gdzie nieskoi1czone i ogromne ze dnia na dzień rosną grze('hy". Jeżeli tak przemawia kaznodzicja do wszystkich, to kohietom osobliwi c wyrzuca zabobony i stroje. (101) "Dawajcie baczenie wszystkie niewiasty, a zwłaszcza, które chodzą d") cudzych bogów. Bo jeśli syn zachoruje i nie kupi mu lekarstwa, ale id7ie do wróżki i potem jej ksiądz mówi; to jest wielki grzech! to odpowiedzą: Czy mam pozwolić, aby syn mój umarl? Jest to pycha, skoro nie chce być posłuszna przykazadom Bożym. Są też niektóre. co mówią księżom: Ojcze, miej mzę tego a nie tego dnia. Albo: Poświęćcie mi tę świecę trzy razy. Albo wodę z chrz,cielnicy albo wodę poświęconą w niedzielę hiorą z trzech lub czterech kościołów lub z poświęconej na 'Vi8Ikanoc. To wszystko czynią za podszeptem złego ducha".

Lwaga o strojach nie byłaby tali ciekawa, gdyby się nie łączyła z <;półczpsnymi wydarzeniami. (134) "Cóż na to rzeką dzisiejszc kobiety ogoniaste, noszące suknie fałd ułożonych pełne, stroje wyszukane i osobliwe kładące, a nie tylko to, a,le i nierządnice, niestety. Oto Bóg zsyła za to kary na chrześcijan jako i na żydów. Bo za naszych cz,asów, ilu z Krainy wygnano r. 1522, ilu z Rakuz r. 1532? Ile z Węgier ze dnia na dzień się przepędza, ilu z Bawor i z jnnych krajów? Chrześcijan ile tys.ięcy co rocz.. nie uprowad7ają w niewolę? Jedni w posz,a'l'panych sukniach, drudzy zupełnie nago, inni w kajdanach i więzach, tak że niema narodu, z któregoby nie było u Turka lub Tata;ra niewolników, a sprzedają ich jak gołą trzodę. Bo kto kupuje, chce wi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry