KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

"Polska to sukienka Pana Jezusa, o którą... ()s rzuci1i; - tamta z wierzchu a ta wewnątrz dziane są w cwłości; nie !',ą zeszyte to się rozpruć nie dadzą; choćby je kto porozrywał, to tylko z wierzchu, - wewnątrz są one całe. - Ona prawowierna, którą Kościół św. orthodox nazywa, ona do dziś hyła w gl'Obie, ale nie umarła, nie! - Ona przed wszystkiemi narodami niesie dziś krzyż za Chrystusem,... Syn prosi za nią Ojra, Matka, jej Królowm, prosi za nią Ojca i Święci jej w niebie za nią proszą, ,ahy nie upadła i ona nie upadnie. - Ale Polsko, módl się i wiary broń; wszak twoi rycerz€! to wiara, wszak twój lud to wiara, wszak twój język to wiara,. - 'Wiara, wiara, i jeszcze raz wiara - to znak twego zhawienia. Ta Polska, którą do wcz,ol'aj prześladowano, której język wydzierano, aby nie mówiła, - którą du;;zono, aby nie wolała, - którą prz'('iśniono, ahy się nie ruszała, - której cienia, której wspomnienia się bano -- której nazwisko z mapy wymazano, - którą z rzędu państwa wypchnięto. " ta niegdyś pierwsza a teraz najostatniejsza, ona żyje. -- 'Więcej powiem: ona żyła i żyje w schowie serc swoich synów, - i nie lada to było życie, kiedy tyle na nie bito aby je zabić, a zabić go nie było można. - Jcszeze powiem: ona hyła przytomna w obozach wodzów i w gabinetach ministrów; - na zjazdach i radach mocarzy; - koło niej od stu lat obraca się polityka niechrześcijańska. - Ona to zawiązała i utrzymywała tak zwane, Święte ('!1) przymierze, na niej po raz ostatni dokonano zbrodni w Imię Przenajświętszej Trójcy; - (więc też salma Trójca św. za nią się ujmuje)" M). Jak w imię jej umarla tak też w jej imię zmartwychwstanie, a nastąpi to trzeciego dnia jej męczeństwa,. T9 same prawa natury obowiązują jednostki, rody, narody i ludzki?Ść. Wszystkie podlegają prawu śmierci i zmartwychwstania w Chrystusie. Na podstawie stosunku rozwoju jednostek do narodu i ludzkości autor tworzy system dziesiętny czasu, oparty na rachuhie Bożej, podanej przez Pismo św., a zgodnej z badaniami uczonv( h. Opierając się na tym systemie, autor

3) Szkoła o Królestwie Bożem, Drezno 1870, s. 53.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry